Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Doradca zawodowy

GODZINY PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH
w roku szk. 2018/2019

mgr Dorota Szwiec

wtorek 800 – 1100
środa 1000 – 1200
czwartek 900 – 1200
piątek 800 – 1000

W naszej szkole uczniowie  objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną  oraz doradczą.

Doradca zawodowy udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe.

Uczniowie!

Jeżeli chcecie:

– dokonać trafnego wyboru zawodu,

– uzyskać informację o uczelniach wyższych i warunkach rekrutacji na wybrane kierunki
studiów,

– opracować swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej,

– określić swoje mocne strony,

– pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,

– macie wątpliwości czy kształcić się dalej?,

– nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

– uzyskać informację o lokalnym i krajowym  rynku pracy,

– potrzebujecie pomocy w sporządzeniu dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy,

– poznać sposoby radzenia sobie ze stresem,

– poznać techniki efektywnego uczenia się …

 

Przyjdźcie  na spotkanie  z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy przyjmuje obok gabinetu pedagoga w budynku nr 2.
Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców,  nauczycieli i wychowawców.

 

mgr Dorota Szwiec

 

Działalność w roku szk. 2018/2019

 21.02.2019 r. odbyły się warsztaty dla maturzystów pt. „Wystąpienia publiczne – jak nie dać się tremie?”.

 16.01.2019 r. uczniowie kl. I TI i II H/Ż wzięli udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”.

 6.11.2018 r. pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent”.

 

 ***

 Działalność w roku szk. 2017/2018

 Działalność w roku szk. 2016/2017

 Działalność w roku szk. 2015/2016

 Działalność w roku szk. 2014/2015 

 Działalność w roku szk. 2013/2014

linki

galeria