Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Doradca zawodowy

GODZINY PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH
W ROKU SZK. 2020/2021

mgr Dorota Szwiec

poniedziałek 12.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 10.00

13.30 – 15.30

czwartek 8.00 – 10.00

12.30 – 14.30

W naszej szkole uczniowie  objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną  oraz doradczą.

Doradca zawodowy udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe.

Uczniowie!

Jeżeli chcecie:

– dokonać trafnego wyboru zawodu,

– uzyskać informację o uczelniach wyższych i warunkach rekrutacji na wybrane kierunki
studiów,

– opracować swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej,

– określić swoje mocne strony,

– pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,

– macie wątpliwości czy kształcić się dalej?,

– nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

– uzyskać informację o lokalnym i krajowym  rynku pracy,

– potrzebujecie pomocy w sporządzeniu dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy,

– poznać sposoby radzenia sobie ze stresem,

– poznać techniki efektywnego uczenia się …

 

Przyjdźcie  na spotkanie  z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy przyjmuje w nowo powstałym  Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery , który znajduje się w budynku internatu (obok biblioteki szkolnej).
Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców,  nauczycieli i wychowawców.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ZSP w Chojnie

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w ZSP w Chojnie

mgr Dorota Szwiec

 

Działalność w roku szk. 2020/2021

8-2.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

Portal https://kierunkowskazkariery.pl/,

Zawody przyszłości

Jak uwierzyć w siebie

 Akademia Morska w Szczecinie – prezentacja dla maturzystów

 Jak się skutecznie uczyć

 Gra – klocki kariery

 Wybierz kierunek studiów

  Sprawdź popularne zawody oraz kim zostać w przyszłości.

Działalność w roku szk. 2019/2020

Arkusz sprawdzania predyspozycji zawodowych 

Kwestionariusz predyspozycji zawodowych 

Test „Jak oceniam własną przedsiębiorczość” 

Kwestionariusz  „Moja Kariera” 

Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 

Ankieta skłonności zawodowych 

 

 ***

 Działalność w roku szk. 2018/2019

Działalność w roku szk. 2017/2018

Działalność w roku szk. 2016/2017

Działalność w roku szk. 2015/2016

Działalność w roku szk. 2014/2015 

Działalność w roku szk. 2013/2014

linki

galeria