Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Doradca zawodowy

GODZINY PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH
w roku szk. 2018/2019

mgr Dorota Szwiec

wtorek 800 – 1100
środa 1000 – 1200
czwartek 900 – 1200
piątek 800 – 1000

W naszej szkole uczniowie  objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną  oraz doradczą.

Doradca zawodowy udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe.

Uczniowie!

Jeżeli chcecie:

– dokonać trafnego wyboru zawodu,

– uzyskać informację o uczelniach wyższych i warunkach rekrutacji na wybrane kierunki
studiów,

– opracować swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej,

– określić swoje mocne strony,

– pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,

– macie wątpliwości czy kształcić się dalej?,

– nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

– uzyskać informację o lokalnym i krajowym  rynku pracy,

– potrzebujecie pomocy w sporządzeniu dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy,

– poznać sposoby radzenia sobie ze stresem,

– poznać techniki efektywnego uczenia się …

 

Przyjdźcie  na spotkanie  z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy przyjmuje w nowo powstałym  Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery , który znajduje się w budynku internatu (obok biblioteki szkolnej).
Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców,  nauczycieli i wychowawców.

 

mgr Dorota Szwiec

 

Działalność w roku szk. 2018/2019

 21.02.2019 r. odbyły się warsztaty dla maturzystów pt. „Wystąpienia publiczne – jak nie dać się tremie?”.

 16.01.2019 r. uczniowie kl. I TI i II H/Ż wzięli udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”.

 6.11.2018 r. pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent”.

 Arkusz sprawdzania predyspozycji zawodowych 

 Kwestionariusz predyspozycji zawodowych 

 Test „Jak oceniam własną przedsiębiorczość” 

 Kwestionariusz  „Moja Kariera” 

 Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 

 Ankieta skłonności zawodowych 

 

 ***

 Działalność w roku szk. 2017/2018

 Działalność w roku szk. 2016/2017

 Działalność w roku szk. 2015/2016

 Działalność w roku szk. 2014/2015 

 Działalność w roku szk. 2013/2014

linki

galeria