Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO Rok 2011/2012

     W naszej szkole od 1 września 2006 roku działa Klub Europejski Douzelage, którego opiekunem jest nauczyciel języka angielskiego pan Janusz Cezary Salamończyk, który również sprawuje funkcję przewodniczącego chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage.
Klub ten skupia zarówno młodzież z technikum jak i liceum oraz prowadzi działania, których celem jest promowanie obywatelstwa europejskiego oraz zacieśnienie więzi edukacyjnych, ekonomicznych, turystycznych, sportowych i kulturalnych pomiędzy uczniami. Działania te odbywają się poprzez nawiązywanie kontaktów ze szkołami i nieformalnymi organizacjami młodzieżowymi z krajów Unii Europejskiej.
  Wśród podejmowanych przez Klub Europejski Douzelage działań jest m.in. organizowanie międzynarodowych wymian uczniów, organizowanie wystaw, przedstawień muzycznych i teatralnych oraz imprez sportowych.  Klub daje szansę młodym ludziom do spotkań z rówieśnikami z zagranicy, a także do likwidowania barier językowo-kulturowych i rozwijania umiejętności językowych.

Obecnie Klub Europejski Douzelage liczy 25 członków

LISTA CZŁONKÓW KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

1.Adriana Jesionek – przewodnicząca
2. Maciej Szajnowski – 
 zastępca przewodniczącego
3.
 Michał Jarząb – członek zarządu
4.
Anna Radziszewska – członek zarządu
5.
 Joanna Szymkowiak – członek zarządu
6. Ewa Tracz – członek zarządu
7. Katarzyna Zgoda – członek zarządu
8. Alicja Jaździewska
9. Michał Kiepura
10. Kinga Konowalska
11. Adrianna Kowalczyk
12. Patrycja Kozłowska
13. Łukasz Koźlik
14. Dominika Krzosek
15. Karolina Kuchyt
16. Patryk Lorenc
17. Krzysztof Małysa
18. Izabela Michalczuk
19. Martyna Pietrzak
20. Kamil Sarecki
21. Damian Wróbel
22. Kinga Warda

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI KLUB EUROPEJSKI DOUZELAGE

Gazetka przy sali nr 22- Ewa Tracz, Joanna Szymkowiak
Protokoły z zebrań- Adriana Jesionek
Informacje o zebraniach- Michał Jarząb
Strona internetowa: Katarzyna Zgoda, Anna Radziszewska, Maciej Szajnowski

 Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2011/2012

 Działania Klubu Europejskiego Douzelage w roku szkolnym 2011/2012

 14-20.06.2012 r. w ramach projektu pt. “Opowieść o dwóch rzekach – Niemnie i Odrze” z Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów z Prienai na Litwie.

 10-14.04.2012 r. na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Sławomira Nitrasa siedmioro tegorocznych maturzystów-członków Szkolnego Klubu Eurpejskiego Douzelage było w Brukseli.

 Projekty realizowane przez Klub Europejski Douzelage

 Działalność Klubu Europejskiego „Douzelage” w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012

 10.02.2012 r. odbyło się spotkanie szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage z posłem do Parlamentu Europejskiego Sławomirem Nitrasem.

 10.02.2012 r., odbyło się zebranie członków Klubu Europejskiego Douzelage, podczas którego omówiono istotne kwestie dotyczące działalności Klubu.

 6,7,14.12.2011 r. członkowie szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage przeprowadzili charytatywną akcję sprzedaży upieczonych przez siebie ciasteczek w ramach świątecznej pomocy pacjentom szpitala w Siret w Rumunii.

linki

galeria