Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO Rok 2012/2013

     W naszej szkole od 1 września 2006 roku działa Klub Europejski Douzelage, którego opiekunem jest nauczyciel języka angielskiego pan Janusz Cezary Salamończyk, który również sprawuje funkcję przewodniczącego chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage.
Klub ten skupia zarówno młodzież z technikum jak i liceum oraz prowadzi działania, których celem jest promowanie obywatelstwa europejskiego oraz zacieśnienie więzi edukacyjnych, ekonomicznych, turystycznych, sportowych i kulturalnych pomiędzy uczniami. Działania te odbywają się poprzez nawiązywanie kontaktów ze szkołami i nieformalnymi organizacjami młodzieżowymi z krajów Unii Europejskiej.
  Wśród podejmowanych przez Klub Europejski Douzelage działań jest m.in. organizowanie międzynarodowych wymian uczniów, organizowanie wystaw, przedstawień muzycznych i teatralnych oraz imprez sportowych.  Klub daje szansę młodym ludziom do spotkań z rówieśnikami z zagranicy, a także do likwidowania barier językowo-kulturowych i rozwijania umiejętności językowych.

LISTA CZŁONKÓW KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

 1. Anna Radziszewska – przewodnicząca
 2. Ewa Tracz – zastępca przewodniczącego
 3. Adrian Fyk – członek zarządu
 4. Kamila Kasuła – członek zarządu
 5. Paulina Myszogląd – członek zarządu
 6. Małgorzata Kołodziej
 7. Szymon Makówka
 8. Małgorzata Matuszewska
 9. Izabela Michalczuk
 10. Agata Płocha
 11. Natalia Połukord
 12. Hubert Sakwa
 13. Malwina Szewczyk
 14. Kamila Szkudlarek
 15. Joanna Szymkowiak
 16. Kinga Warda
 17. Aleksandra Ziętek
 18. Marta Zińko

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

Gazetka – Małgorzata Matuszewska, Agata Płocha

Protokoły z zebrań – Małgorzata Kołodziej, Aleksandra Ziętek

Plakaty – Adrian Fyk, Szymon Makówka

Strona internetowa – Paulina Myszogląd

 

 Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2012/2013

a 8 – 14.07.2013 r. uczestniczyliśmy w projekcie Focus on Quality z Programu Młodzież w Działaniu. [tutaj]

a 22.01.2013 r. Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu “Moja polsko-litewska przygoda”, w którym I m-ce zajął Michał Kiepura, a III m-ce Martyna Pietrzak, uczniowie klasy IIId LO.[tutaj]

a 5-7.11.2012 r. członkowie Klubu Europejskiego Douzelage z opiekunem brali udział w konferencji w Warszawie organizowanej z okazji pięciolecia Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. [tutaj]

a 7.11.2012 r.  na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  bierzemy udział w  konferencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie – Comenius” i „Leonardo da Vinci”, podczas której prezentowane będą realizowane przez naszą szkołę projekty. [tutaj]

a 22-28.08.2012 r. przyjazd grupy Litewskiej, Węgierskiej i Rumuńskiej do Chojny w ramach projektu “Rozmawiaj, Tańcz, Myśl – Realizuj się! [tutaj]

linki

galeria