Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO Rok 2015/2016

     W naszej szkole od 1 września 2006 roku działa Klub Europejski Douzelage, którego opiekunem jest nauczyciel języka angielskiego pan Janusz Cezary Salamończyk, który również sprawuje funkcję przewodniczącego chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage.
Klub ten skupia zarówno młodzież z technikum jak i liceum oraz prowadzi działania, których celem jest promowanie obywatelstwa europejskiego oraz zacieśnienie więzi edukacyjnych, ekonomicznych, turystycznych, sportowych i kulturalnych pomiędzy uczniami. Działania te odbywają się poprzez nawiązywanie kontaktów ze szkołami i nieformalnymi organizacjami młodzieżowymi z krajów Unii Europejskiej.
  Wśród podejmowanych przez Klub Europejski Douzelage działań jest m.in. organizowanie międzynarodowych wymian uczniów, organizowanie wystaw, przedstawień muzycznych i teatralnych oraz imprez sportowych.  Klub daje szansę młodym ludziom do spotkań z rówieśnikami z zagranicy, a także do likwidowania barier językowo-kulturowych i rozwijania umiejętności językowych.

LISTA CZŁONKÓW KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

Przewodnicząca zarządu: Michalina Czubak

Zastępca przewodniczącej zarządu: Jakub Surowiecki

Członkowie zarządu: Katarzyna Szymkowiak, Jakub Lechowski

Anna Kłapouch
Oliwia Pawłowska
Edyta Sobczak
Kamila Bernadzka
Nina Michalska
Agata Jasnos
Jarosław Polek
Adrian Dziadas
Emilia Hadrzyńska
Justyna Stryczek
Mikołaj Gajowski
Mikołaj Daszkiewicz
Przemysław Czajkowski
Marcelina Żarkowska
Karolina Błoch
Julia Łągiewczyk
Aleksandra Szurgocińska
Dominika Stefańska
Elwira Jóźwiak
Pamela Perkowska
Dominik Woźniak
Marek Mularczyk
Tomasz Borczyński
Ida Rumbuć
Kornelia Gil
Jakub Mróz
Szymon Pluskot
Łukasz Lach
Wiktor Hadała

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

Gazetka – Dominika Stefańska, Julia Łągiewczyk

Protokoły z zebrań – Karolina Błoch, Kornelia Gil

Strona internetowa – Marek Mularczyk, Łukasz Lach

Zdjęcia – Elwira Jóźwiak, Tomasz Borczyński

 Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2015/2016

 23.06.2016 r. uczestnicy projektu “Be different be tolerant” wzięli udział w dyskusji nt. „Uchodźcy gdzie nasza solidarność?”. [więcej]

 18-21.03.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zjeździe na Malcie w ramach projektu: „For a Better Democracy; Youth’s Role In Politics”. [więcej]

 1.03.2016 r. przeprowadzono debatę na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce w ramach projektu „Activities – Youth Seminar”. [więcej]

 24.02.2016 r. odbyły się wybory nowego Zarządu Klubu Europejskiego Douzelage. [więcej]

 21.12.2015 r. członkowie Klubu Douzelage podarowali prezenty dzieciom imigrantów z Syrii i Afganistanu, mieszkającym w Schwedt. [więcej]

 18 i 25.11.2015 r. odbyły się zebrania członków Klubu Europejskiego Douzelage. [więcej]

 22.09.2015 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 spotkanie członków Klubu Europejskiego Douzelage[więcej] 

linki

galeria