Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi 2013/2014

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Logo SKHDK

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego
w ZSP Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013/2014

L.p.

Imię i nazwisko

      Klasa
 1 Katarzyna Pięta IV TG
 2 Jolanta Pięta I c
 3 Ewa Tracz III b
 4 Agnieszka Ziemkiewicz III b
 5 Magda Kornalewicz III a
 6 Ilona Wiącek III WZ b
 7 Małgorzata Sawicz III WZ b
 8 Aleksandra Nowikowska III WZ b
 9 Sebastian Della Pieta III MPS
 10 Adam Barwiak III MPS
 11 Elżbieta Kwatera III TB
 12 Katarzyna Gajowska III TG
 13 Weronika Paranycz III TG
 14 Piotr Będzak III d

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” 

linki

galeria