Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi 2014/2015

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Logo SKHDK

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego w ZSP  w Chojnie
w roku szkolnym 2014/2015

 

L.p.

Imię i nazwisko

      Klasa
 1. Bartosz Nowak II c
 2. Jolanta Pięta II c
 3. Dawid Wąchała III b
 4. Katarzyna Przybylska III b
 5. Piotr Korban III b
 6. Jacek Lasowski III d
 7. Kornelia Makowska III b
 8. Agata Jasnos II b
 9. Natalia Kiemerer II WZ
 10. Mateusz Pałka IV TB
 11. Elżbieta Kwatera IV TB
 12. Katarzyna Gajowska IV TG
 13. Weronika Paranycz IV TG
 14. Piotr Galant III TG
 15. Radosław Pyra II TB
 16. Jarosław Łucka II TI
 17. Monika Wiącek II WZ
 18. Daria Marczak II WZ
 19. Anna Nelza III TH
 20. Hubert Bagiński II c
 21. Agnieszka Górniak III d

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” 

 

Działalność roku szk. 2014/2015

 27.06.2015 r. członkowie SKPCK i SKHDK wzięli udział wVIII edycji akcji „Zbieramy Krew dla Polski”.

 28.02.2015 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

 19.11.2014 r. etap szkolny XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

 27.09.2014 r. pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

linki

galeria