Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi 2015/2016

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Logo SKHDK

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego w ZSP  w Chojnie
w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp.

Imię i nazwisko

      Klasa

 1. Bartosz Nowak

III c

 2. Jolanta Pięta

III c

 3. Krzysztof Stamblewski

III TI

 4. Patryk Będzak

III a

 5. Sławomir Mański

II I a

 6. Tomasz Pawłowski

IV TB

 7. Piotr Granda

III MZ

 8. Agata Jasnos

III b

 9. Natalia Kiemerer

III WZ

 10. Piotr Galant

IV TŻ

 11. Arek Kroczak

IV TŻ

 12. Mateusz Walczak

IV TŻ

 13. Kamil Wiśniewski

III TI

 14. Katarzyna Kalisz

III WZ

 15. Natalia Kiemerer

III WZ

 16. Anna Góralska

III WZ

 17. Jakub Kiepura

IV TB

 18. Daria Marczak

III WZ

 19. Anna Nelza

IV TH

 20. Jakub Jarocki

III WZ

 21. Konrad Wiszniowski

III TB

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” 

***
Działalność roku szk. 2015/2016

 Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

 Sprawozdanie działalności Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w II półroczu roku szkolnym 2015/2016

 5.06.2016 r. członkowie Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli w akcji rejestrowania potencjalnych dawców szpiku.

 10.03.2016 r. na placu przy naszej szkole po raz kolejny pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina.

 Działalność Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

 Działalność Koła w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016

 3.12.2015 r. zorganizowano akcję oddawania krwi, przeprowadzoną w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki.

 26.09.2015 r. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

linki

galeria