Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi roku szk. 2012/2013

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Logo SKHDK

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Obecnie Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi liczy 42 członków.

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI:

1. Katarzyna Wahl
2. Aldona Wiącek
3. Adam Marek
4. Waldemar Kurdziel
5. Marta Krzemińska
6. Monika Natkańska
7. Katarzyna Stelmach
8. Paulina Kukla
9. Anna Kukla
10. Łukasz Przygrodzki
11. Weronika Idzi
12. Patrycja Wajer
13. Lena Tylska
14. Roksana Zdziarska
15. Małgorzata Sas
16. Weronika Łukasiewicz
17. Iwona Pyrcz
18. Natalia Sowul
19. Dagmara Porazińska
20. Rafał Misiewicz
21. Agata Myślisz
22. Kornelia Bryl
23. Weronika Figurek
24. Renata Lejmanowicz
25. Anna Mazur
26. Marta Pająk
27. Anna Biernat
28. Karina Burghart
29. Estera Zietek
30. Marta Mazur
31. Marta Rogala
32. Patrycja Tyczyńska
33. Klaudia Czuchrowska
34. Patrycja Kozłowska
35. Kinga Konowalska
36. Angelika Błażejczyk
37. Justyna Kujawa
38. Julita Owczarek
39. Marta Koladyńska
40. Kacper Birger
41. Michał Ścierko
42.Dawid Dziadkiewicz
43. Justyna Lidzka

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” 

Działalność roku szk. 2012/2013

 27.06.2013 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. [tutaj]

 23.02.2013 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. [tutaj]

 19.01.2013 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. [tutaj]

 17.12.2012 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. [tutaj]

 13.10.2012 r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. [tutaj]

linki

galeria