Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Egzamin zawodowy, formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2022 r.

Formuła 2017

 Listy zdających,  sesja czerwiec-lipiec 2022

Część pisemna

TG.13 – 21.06.2022 r. godz. 10.00, sala 31 [więcej]

TG.16 – 21.06.2022 r. godz. 10.00, sala 36 [więcej]

EE.09 – 21.06.2022 r. godz. 12.00, sala 31 [więcej]

EE.09 – 21.06.2022 r. godz. 12.00, sala 36 [więcej]

Część praktyczna

TG.13 – 20.06.2022 r. g. 13.00, sala 5 [więcej]

TG.16 – 20.06.2022 r. g. 13.00, sala 5 [więcej]

EE.09 – 23.06.2022 r. godz. 8.00, sala 36 [więcej]

EE.09 – 23.06.2022 r. godz. 12.00, sala 36 [więcej]

Materiały i przybory pomocnicze (czerwiec-lipiec 2022 r. – część pisemna)

Materiały i przybory pomocnicze (czerwiec-lipiec 2022 r. – część praktyczna)

Wytyczne MEiN, GIS i CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji ZIMA 2022 oraz aktualizacja procedur [więcej]

Materiały i przybory pomocnicze (styczeń-luty 2022 r. – część pisemna)

Materiały i przybory pomocnicze (styczeń-luty 2022 r. – część praktyczna)

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2021/2022

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2022 roku

 Listy zdających,  sesja styczeń – luty 2022

Część pisemna

EE.08, TG.16 -11.01.2022 r. godz. 10.00, sala 31 [więcej]

EE.09 – 11.01.2022 r. godz. 12.00, sala 31 [więcej]

Część praktyczna

BD.30 – 10.01.2022 r. godz. 9.00, sala 51 [więcej]

TG.12 – 10.01.2022 r. godz. 9.00, sala 41 [więcej]

TG.16 -10.01.2022 r. godz.13.00, sala 41 [więcej]

EE.08 – 25.01.2022 r. godz.8.00, sala 36 [więcej]

linki

galeria