Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Europejskie projekty edukacyjne

Europejskie projekty edukacyjne

     1. Projekt pt. “Staże bez granic”2023-2024 Program Erasmus+ [więcej] 
     2. Projekt pt. “Europejskie staże”2022-2023 Program Erasmus+ [więcej] 
     3. Przedsięwzięcie „Klimat na pierwszym planie” – w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – Program PO WER [więcej] 
     4. Projekt  “Career Counselling Practical Approach – Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego”  – 2022-2024 Program Erasmus+  [więcej] 
     5. Projekt pt. „Od praktyki do pracy” 2021-2023 Program Erasmus+ [więcej] 
     6. Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie” – w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 2021-2022 Program PO WER [więcej] 
     7. Projekt pt. „Wysokiej jakości staże klucze do dobrej pracy” 2020-2021 Program Erasmus+ [więcej] 
     8. Projekt „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills” – 2019-2021 Program Erasmus+ [więcej] 
     9. Projekt „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”  – 2019-2021 Program Erasmus+ [więcej] 
     10. Przedsięwzięcie „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 2019-2021 Program PO WER [więcej] 
     11. Projekt „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży”  – 2018-2019 Program Erasmus+ [więcej] 
     12. Projekt „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”  – 2017-2018 Program Erasmus+ [więcej]
     13. Projekt  „Europejskie staże” – 2016-2017 Program Erasmus+ [więcej] 
     14. Projekt  „Od praktyki do pracy 2” – 2015-2017 Program Erasmus+ [więcej]
     15. Projekt  Health education for life” – 2014-2016 Program Erasmus+ [więcej]
     16. Projekt  Od praktyki do pracy” – 2014-2015 Program Erasmus+ [więcej] 
     17. Projekt  „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2” – 2014 – program Leonardo da Vinci. [więcej]
     18. Projekt “Europa lokalnie: nadzieje i obawy” – 2013 – Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. [więcej]
     19. Projekt  Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” – 2013 – program Młodzież w działaniu. [więcej]
     20. Projekt  Community school – school in community” – 2012-2014 – program Comenius Regio. [więcej] 
     21. Projekt  Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa” – 2013 – program Leonardo da Vinci. [więcej] 
     22. Projekt  Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” – 2012 –  Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. [więcej] 
     23. Projekt  Postaw na kobiety” – 2012 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     24. Projekt  Rozmawiaj, Tańcz, Myśl – Realizuj się !” – 2012 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     25. Projekt  Staże gastronomów” – 2011-2012 – program Leonardo da Vinci [więcej] 
     26. Projekt „WAVE – Woda – Aqua – Viz – Everywhere” – 2011-2012 – program Comenius PPS. [więcej] 
     27. Projekt „Lokalne Okno na Europę” – 2010-2011 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     28. Projekt „Staże hotelarzy”– 2010-2011 – program Leonardo da Vinci. [więcej] 
     29. Projekt “Różnice motorem zmian”– 2009-2011 – program Comenius REGIO.[więcej] 
     30. Projekt „Focus on Future – Przyszłość na pierwszym planie” – 2010 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     31. Projekt „JAJO – Wielkanocne spotkania i pogaduszki” – 2010 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     32. Projekt „Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy” – 2009 – program Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. [więcej] 
     33. Projekt „Staże w europejskich hotelach 2” – 2009 – program Leonardo da Vinci. [więcej] 
     34. Projekt „Staże w europejskich hotelach” – 2008 – program Leonardo da Vinci. [więcej] 
     35. Projekt „Podążaj za ptakami 2” – 2008 – program Młodzież w działaniu. [więcej] 
     36. Projekt „Hotel Europa” – 2006-2007 – program Leonardo da Vinci. [więcej]

24.03.2021 r. Akredytacja Erasmus+ dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. [więcej]

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.  [więcej]

4.12.2020 r. nauczycielka ZSP w Chojnie przedstawiła prezentację dotyczącą stosowania dobrych praktyk podczas webinarium FRSE z cyklu “Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”.[więcej]

 7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii “30 lat programu Erasmus” za realizację projektu “Staże hotelarzy” uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez FRSE w Warszawie. [więcej]

 17.08.2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole nominację do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii “30 lat programu Erasmus” za realizację projektu mobilności zawodowej pt. “Staże hotelarzy” z programu Erasmus+ [więcej]

 5.07.2017 r. projekt HEFL – “Health education for life” realizowany w latach 2014-2016 przez ZSP w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier w ramach programu Erasmus+, został wyróżniony i uznany przez Komisję Europejską. [więcej]

5 – 8.12.2016 r. realizowaliśmy działania w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zorganizowanego przez Komisję Europejską pod hasłem „Odkryj swój talent”. [więcej]

–  2016 European Vocational Skills Week – Summary Leaflet (.pdf)

–  2016 EVSW Thank you letter from the Director general of DGEMPL (.pdf)

17.11.2016 r. Pan J. Cezary Salamończyk został zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie EDUinspirator 2016, w kategorii Edukacja zawodowa [więcej]

14.11.2016 r. Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016 [więcej]

20.09.2016 r. Pan J. Cezary Salamończyk prezentował doświadczenia szkoły w realizacji projektów mobilności zawodowej podczas ogólnopolskiej konferencji pt. “Języki obce do zadań specjalnych”, która odbyła się w Warszawie. [więcej]

7.04.2016 r. podczas konferencji organizowanej przez FRSE w Warszawie koordynator realizowanych przez szkołę projektów Pan J.C. Salamończyk przedstawił działania prowadzone przez szkołę w celu uzyskania Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020. [więcej]

30.11.2015 r. podczas  konferencji „ERASMUS Kształcenie i szkolenia zawodowe” organizowanej w Szczecinie przez FRSE prezentowaliśmy zrealizowane projekty z programu Erasmus, jako przykłady dobrych praktyk. [więcej]

5.05.2015 r. Mikołaj Gajowski i Mikołaj Daszkiewicz z kl. II b LO wzięli udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, odbywającego się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015. [więcej]

21.10.2014 r.  podczas „Seminarium dla beneficjentów programu Erasmus (Szkolnictwo wyższe oraz kształcenie i szkolenia zawodowe) wysyłających studentów i uczniów na zagraniczne praktyki/staże” w Warszawie,   na zaproszenie  Agencji Narodowej programu Erasmus prezentowaliśmy doświadczenia z realizacji projektów w ramach programu Leonardo da Vinci . [więcej]

21.11.2013 r. I miejsce  dla ZSP Nr 1 w Chojnie, w kategorii instytucjonalnej – program Leonardo da Vinci  przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2013 pod hasłem “Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie”. [więcej]

12.06.2013 r.  na konferencji organizowanej przez  Kuratorium Oświaty w Szczecinie prezentowaliśmy projekty realizowane przez szkołę  w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Comenius. [więcej]

7.11.2012 r.  na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  braliśmy udział w  konferencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie – Comenius” i „Leonardo da Vinci”, podczas której prezentowane były realizowane przez naszą szkołę projekty. [więcej]

23.10.2012 r.  odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Projekty mobilności programu Leonardo da Vinci realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy”. [więcej]

11.10.2011 r. uczestniczyliśmy w konferencji informacyjno-promocyjnej programu „Uczenie się przez całe życie ” Comenius, organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy [więcej]

22-24.09.2010 r. spotkanie realizatorów projektów Comenius Regio [więcej]

I ogólnopolska konferencja naukowa „Liderzy w edukacji” w Łodzi [więcej]

Konkurs LEO-ON-LINE [więcej]

 

linki

galeria