Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Grupa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Grupa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

     W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem Ratunkowym  w  Szczecinie,  nauczycielem koordynującym  współpracę został mgr Marek Łągiewczyk . Uczniowie bardzo szybko zaczęli się angażować w działania na rzecz społeczeństwa lokalnego współpracy instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami. Efektem podjętych działań było to że w roku 2013 w naszej szkole powstała MŁODZIEŻOWA GRUPA WOPR która miała na celu szkolić, wykonywać pokazy, brać udział w imprezach konkursach, promować szkołę, a przede wszystkim uczyć prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia. Przez 3 lata działalności M-G-WOPR nasi uczniowie przeszkolili około 2 tysięcy ludzi z zakresu pierwszej pomocy, stając się rozpoznawalni nie tylko w naszym mieście ale również na terenie województwa. Nasza szkoła przez podjęte działania doczekała się już 24 ratowników o różnych stopniach. Niektórzy uczniowie podjęli już samodzielną pracę na kąpieliskach  basenach, a także zostali instruktorami. Satysfakcja i wiedza jaką posiadają nasi uczniowie jest tak duża że grono chętnych uczniów  do wstąpienia w szeregi naszej grupy z roku na rok wzrasta.

Podstawowymi celami i działaniami  MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WOPR są;

 1. „Błękitne Patrole i 112” ( pokazy, szkolenia)
 2. Udział w projekcie „ Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”
 3. Warsztaty w ramach projektu „Zielona Energia” (laureaci w finale wojewódzkim)
 4.  Olimpiada przedszkolaka ( pomoc przed medyczna)
 5. „I Bieg Ulicami Chojny” ( pomoc przed medyczna)
 6. „Dzień Rowerów” ( pomoc przed medyczna)
 7. „Po zdrowie pod Platan”( pokaz, szkolenie dla społeczności lokalnej)
 8. Akcja „Mały Może Wiele”( akcja, pokaz  w szkole podstawowej i przedszkolu)
 9. Mistrzostwa Powiatu z Pierwszej Pomocy ( 2 i 3 miejsce)
 10.  Warsztaty w ramach „ Dni profilaktyki” ( dla uczniów  ZSP w Chojnie)
 11. Akcja „ Ratujemy i uczymy ratować” ( pokaz, szkolenie w szkole podstawowej)
 12. Szkolenia ratowników
 13.  „Dni Chojny”  ( pokaz, szkolenie)
 14. Piknik rodzinny stowarzyszenia paralotniarzy ( pokaz, szkolenie)
 15. Współpraca Honorowymi Dawcami Krwi w naszej szkole ( pomoc przed medyczna)
 16. Promocja szkoły ( pokaz )

Większość działań powtarza się cyklicznie co roku.

Opiekun: mgr Łukasz Makowski

OPIEKUN GRUPY WOPR:  mgr Łukasz Makowski

CZŁONKOWIE:

1. Julia Sawicka
2. Wiktoria Liput
3. Mateusz Barczyk
4. Jakub Hefka
5. Ada Kaniewska
6. Piotr Czarnota
7. Klaudia Wańczurowska
8. Justyna Zygmunt
9. Radosław Birger
10. Wiktoria Szpek

Działalność w roku szk. 2018/2019    

 16.05.2019 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

 11.09.2018 r. w ramach akcji „Zielona Energia” odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

***

 DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WOPR 2017/2018

 DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WOPR 2016/2017 

linki

galeria