Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Informacje dla rodziców

Harmonogram zebrań rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

 

 Dyrektor ZSP w Chojnie informuje, że planowane na dzień 17 marca (wtorek) 2020 r. zebranie z rodzicami zostaje odwołane.

  • 17.09.2019 r. wtorek, godz. 17.00
  • 26.11.2019 r. wtorek, godz. 17.00
  • 17.03.2020 r. wtorek, godz. 17.00
  • 26.05.2020 r. wtorek, godz. 17.00
  • pierwszy wtorek miesiąca, godz. 15.00 – 16.00

Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły wydawane jest wyłącznie na wniosek rodzica ucznia niepełnoletniego i ucznia pełnoletniego, który składać należy w sekretariacie szkoły.

 Materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli – zagrożenia związane z e-papierosami

 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

 Apel Minister Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego – zabezpieczenie przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 Program rządowy „Dobry Start”

 RODO – dla rodziców

 Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 Ogólne warunki ubezpieczenia  

 List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców – 19.05.2017 r.

 Informacje dla rodziców

 Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom – komunikat dla rodziców i opiekunów

 Program wychowawczo-profilaktyczny

linki

galeria