Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Informacje dla rodziców

Harmonogram zebrań rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

  • 26.09.2017 r. wtorek, godz. 17.00 (ogólne w sali gimnastycznej dla wszystkich rodziców)
  • 05.12.2017 r. wtorek, godz. 17.00
  • 20.03.2018 r. wtorek, godz. 17.00
  • 22.05.2018 r. wtorek, godz. 17.00
  • pierwszy wtorek miesiąca, godz. 15.00 – 16.00

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny 

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców – 19.05.2017 r.

Informacje dla rodziców

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 Język polski

 Język angielski

 Język niemiecki

 Historia

 Historia i społeczeństwo

 Wiedza o społeczeństwie

 Matematyka

 Fizyka

 Reakcje i interakcje 

 Chemia

 Biologia

 Geografia

 Podstawy przedsiębiorczości

 Informatyka

 Wychowanie fizyczne

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Wiedza o kulturze

 Religia

 Etyka

 Ratownictwo wodne

 Edukacja wojskowa

 Podstawy wojskowości

 Ekonomia w praktyce

 Przedmioty ekonomiczne

 Przedmioty zawodowe budowlane

 Przedmioty zawodowe informatyczne

 Przedmioty zawodowe hotelarskie

 Przedmioty zawodowe stolarskie

linki

galeria