Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Innowacja Od algorytmu do programu – opis

Innowacja “Od algorytmu do programu”

 Innowacja polega na wdrożeniu nauczania programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego oraz problemowego podejścia do zagadnień. Obejmuje naukę algorytmiki oraz programowania w językach: C++, JavaScript, PHP na dostępnych w szkole platformach programowania. Nauczanie programowania przyczyni się do rozwoju kompetencji komputerowych oraz umiejętności logicznego myślenia. Rozwiązywane zadania wyposażą uczniów w nowe umiejętności oraz umożliwią samodzielne tworzenie programów. Innowacja obejmuje dwa działy: algorytmikę i programowanie.

 Zakres innowacji: 

Działaniem innowacyjnym zostają objęci uczniowie wszystkich klas   Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  Chojnie.

 Cele: 

– propagowanie nauki programowania w różnych językach programowania,

– rozwijanie wśród uczniów szkoły zainteresowań nauką programowania,

– rozwijanie u  uczniów umiejętności programowania,

– promowanie wiedzy informatycznej w różnych formach,

– rozwijanie zainteresowań informatyką,

– zwiększenie umiejętności wyciągania samodzielnych wniosków,

– zwiększenie umiejętności samodzielnego dochodzenia do pojęć prawd i reguł,

– pobudzenie twórczego myślenia i stymulowanie pracy własnej.

  Szczegółowy opis innowacji

 Działania w roku szk. 2020/2021

– 22.03.2021 r. Dzień Nowych Technologii w Edukacji [więcej]

Projekty aplikacji internetowych uczniów klasy 3TI, 4TI [więcej]

– Aplikacje z wykorzystaniem HTML5, CSS, JavaScript

Skrypty z wykorzystaniem języka JavaScript [więcej]

Działania w roku szk. 2019/2020

Działania w roku szk. 2018/2019

Działania w roku szk. 2017/2018

Działania w roku szk. 2016/2017

 

linki

galeria