Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

IX-X.2018 r. realizowano działania związane ze Szkolnym Turniejem Szczypiorniaka.

SZKOLNY TURNIEJ SZCZYPIORNIAKA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” we wrześniu i październiku, przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne z piłki ręcznej. Zajęcia te odbywały się podczas lekcji wychowania fizycznego.

We wrześniu uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, w sali kinowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podczas oglądania prezentacji multimedialnej, mogli zapoznać się z historią piłki ręcznej na ziemiach polskich. Z  prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że nazwa szczypiorniak (dawna nazwa piłki ręcznej) wywodzi się od nazwy miejscowości Szczypiorno (od 1976 r. dzielnica Kalisza), w której w  latach 1917/1918 w obozie jenieckim przebywali internowani żołnierze Legionów Polskich. I to oni stali się prekursorami tej gry w naszym kraju.

Charakterystyczny jest fragment z pamiętników przetrzymywanego w Szczypiornie Władysława Broniewskiego – znanego wszystkim poety dwudziestolecia międzywojennego i  współczesności – w ciągu dnia koledzy biegali za szmacianką, zabawa ta podbiła ich serca, grali całe dnie, zapominając że są internowani (…) Do gry wykorzystali właśnie wolną przestrzeń między barakami prawdopodobnie o wymiarach 30×12 metrów (…) grano bowiem – jak wspomina w swych pamiętnikach Władysław Broniewski – bez sędziów, a w kwestii spornej rozstrzygał najstarszy szarżą grający legionista.

 

W dalszej części prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda Kalisz – Szczypiorno. I jak kultywowana jest tradycja szczypiorniaka na tych ziemiach.

Właśnie w Kaliszu, z okazji 100 – lecia piłki ręcznej w Polsce, przed Areną Kalisz został odsłonięty Pomnik “Piłkarze ręczni”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP, Andrzej Duda.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, odczytał list od prezydenta. Andrzej Duda przypomniał, że polska piłka ręczna narodziła się w obozie dla legionistów w Szczypiornie, którzy odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu. “Gra w piłkę pomagała im przetrwać trudne chwile, dodawała otuchy i  pozwalała zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają budować relacje i  są  szkołą zdrowej rywalizacji, opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym murem na odzyskanie tak upragnionej niepodległości” – podkreślił prezydent RP.

W październiku uczniowie rozgrywali mecze piłki ręcznej. Celem turnieju było przybliżenie uczniom zasad gry i zachęcenie ich do gry w szczypiorniaka, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim jednak była to forma uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania piłki ręcznej na ziemiach polskich.

W ramach turnieju mecze rozgrywane były systemem 2 x 10 minut. Zwycięzcą turnieju została klasa I MZ Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie.

Uroczyste wręczenie statuetki najlepszej drużynie nastąpi 5 listopada 2018 r. podczas uroczystej debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność?”, która połączona będzie z wykładem pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

mgr Rafał Kaliciak

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

linki

galeria