Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr Adriana Salamończyk

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Bylewska

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Limanówka

kierownik szkolenia praktycznego:  mgr Agnieszka Jabłońska

kierownik internatu: mgr Aleksander Lizak

 

Bachów Adam – przedmioty zawodowe budowlane praktyczne

mgr inż. Barylska Izabela – przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Bednarz Marek – historia, historia i społeczeństwo, podstawy wojskowości, edukacja dla bezpieczeństwa

ks. mgr Bonkowski Paweł – religia

mgr Bylewska Agnieszka – wicedyrektor, fizyka, reakcje i interakcje

mgr Cedro Gustaw – matematyka, matematyka rozszerzona

mgr Chmura Hanna –  wychowawca w internacie

mgr Chorąży Karina – pedagog

mgr Czarnota Joanna – zajęcia rewalidacyjne

mgr Czubak Renata – język polski

mgr Daszkiewicz Edyta – geografia

mgr Gała Justyna – wiedza o społeczeństwie

mgr Gorska-Hamkało Joanna – język angielski, język angielski zawodowy

mgr Góra Kamila – przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Jabłońska-Wróbel Anna – język niemiecki, język niemiecki zawodowy

mgr Jabłońska Agnieszka – kierownik szkolenia praktycznego, wychowanie fizyczne

mgr inż. Janik Krzysztof – przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kicińska Katarzyna – przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Kisły Aneta – wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Konarska Mirosława – fizyka

mgr inż. Kowalska Monika – przedmioty zawodowe budowlane teoretyczne

mgr Krupa-Nadolny Edyta – język polski, wiedza o kulturze, historia

mgr Krzemińska Anna – matematyka, geometria w praktyce

Kuflowski Andrzej – przedmioty zawodowe budowlane praktyczne

mgr Lasowska Gabriela – bibliotekarz

mgr Lejman Leszek – język angielski, język angielski zawodowy

mgr Leszczyńska Hanna – język polski

mgr Limanówka Małgorzata – wicedyrektor, pedagog szkolny

mgr Limanówka Jacek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lizak Aleksander – kierownik internatu, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie,

mgr Łozińska Sylwia – czytelnia

mgr Magdziak Grażyna – pedagog

mgr Makowski Łukasz – wychowanie fizyczne

mgr inż. Małysz-Lewandowska Bianka – przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie

mgr Marcinkowska Emilia – przedmioty ekonomiczne, matematyka

mgr Michasiuk Grzegorz – wychowanie fizyczne

ks Młodawski Marcin – religia

mgr Motyl Agata – matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, przyroda

mgr Naruszewicz Patrycja – język angielski, język niemiecki

mgr Oleksy Barbara – język angielski, język angielski zawodowy

mgr Pawlaczyk Agnieszka – biologia

mgr Pośniak Krzysztof – język polski, podstawy dziennikarstwa

mgr Rogacewicz Joanna – pracownia murarsko-tynkarska

mgr Rydzewska Anna – język angielski

mgr Salamończyk Adriana – dyrektor szkoły, matematyka

mgr Salamończyk Janusz Cezary – język angielski

mgr Sokołowski Sławomir – pracownia samochodowa, pracownia diagnostyczna

ks. mgr Subocz Piotr – religia

mgr inż. Sumara Justyna – obsługa konsumenta, zasady żywienia, technologia gastronomiczna, chemia

mgr inż. Szkuciak Andżelika – przedmioty zawodowe budowlane

mgr Szwiec Dorota – doradca zawodowy

mgr Trautman Czesław – matematyka

mgr Wawrzyńczyk Marlena – wychowawca w internacie

mgr Werszychora Sylwia – wychowawca w internacie

ks. mgr Winnicki Marek – religia

mgr Wioseńska Jolanta – wychowanie fizyczne

mgr inż. Zarzycka Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Zubala Barbara – podstawy przedsiębiorczości

mgr Żurawska Aneta – historia, historia i wos

 

linki

galeria