Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz imprez i uroczystości

KALENDARZ  IMPREZ/PRZEDSIĘWZIĘĆ   SZKOLNYCH
w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Miesiąc, data

Nazwa imprezy

Odpowiedzialny

1. 
 4 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

A. Krzemińska
SU
L. Lejman
M. Łągiewczyk,
R. Kaliciak
H. Leszczyńska
A. Bachów
A. Kuflowski
2.
 12 września

Kiermasz podręczników

G. Lasowska
H. Leszczyńska
3.
 25 września Dzień Budowlańca J. Rogacewicz
4.
 26 września Europejski Dzień Języków  J. Gorska-Hamkało
L. Lejman
5.
 wrzesień/październik Otrzęsiny/impreza integracyjna klas pierwszych wychowawcy klas I  i ostatnich
6.
  październik Otrzęsiny dla mieszkańców internatu M. Mucha
7.
 10  października Dzień  Drzewa A. Pawlaczyk
8.
 13 października Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Oddanie biblioteki szkolnej

A. Krzemińska
SU
K. Mickiewicz-Bindas
L. Lejman
M. Łągiewczyk,
R. Kaliciak
K. Kubowicz
A. Bachów
M. Kowalska
A. Kuflowski
K. Pawlaczyk
S. Sokołowski
G. Lasowska
H. Leszczyńska
9.
 16 października Dzień Papieża Jana Pawła II Ks. Z. Stachnik
Ks. P. Bonkowski
10.
 16-20 października Tydzień Planowania Kariery Zawodowej D. Szwiec
E. Adurowicz
K. Kubowicz
A. Lizak
11.
  październik Miesiąc  Bibliotek Szkolnych G. Lasowska
H. Leszczyńska
+ nauczyciele j. polskiego
12.
 listopad Dzień  Przedsiębiorczości B. Zubala
13.
 1 listopada Wszystkich Świętych Ks. Z. Stachnik,
Ks. P. Bonkowski
SU
14.
 11 listopada Gminne obchody Święta Niepodległości L. Lejman
M. ŁągiewczykPoczet sztandarowy
SU
15.
  listopad Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości  K. Mickiewicz-Bindas
+ chór
16.
 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji M. Limanówka
K. Kubowicz
A. Lizak
Wychowawcy klas,  SU
17.
 20-24 listopada Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych D. Szwiec
K. Kubowicz
L. Lizak
J. Cezary Salamończyk
18.
 listopad Dzień Walki z Paleniem Tytoniu  A. Lizak
Wychowawcy klas
19.
listopad Wieczór andrzejkowy dla mieszkańców internatu D. Szwiec
Wychowawcy internatu
20.
 29 listopada – 1 grudnia Szkolne Dni Profilaktyki, Światowy Dzień Walki z AIDS M. Limanówka
Pedagodzy
Psycholog
Pielęgniarka
Wychowawcy klas
21.
 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza K. Mickiewicz-Bindas
22.
 6 grudnia Mikołajki  SU
23.
 grudzień Wigilie klasowe,  Wigilia dla mieszkańców internatu Wychowawcy klas
D. Szwiec
Wychowawcy internatu
24.
 styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy L. Lejman
M. Zarzycka
25.
 12  stycznia Studniówka Komitet Organizacyjny
26.
 6  lutego Dzień Bezpiecznego Internetu K. Janik +
Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych
27.
 luty IX Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej M. Bednarz
G. Michasiuk
28.
 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” A. Żurawska
29.
 14-15 marca Dni  Zdrowego Trybu Życia E. Skrzypa
zespół wychowawczy
zespół n-li wychowania fizycznego
30.
 14 marca  Dzień Liczby Pi A. Krzemińska +
Zespół nauczycieli przedmiotów matematycznych
31.
 4 kwietnia Dzień Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi US E. Daszkiewicz
32.
 16 kwietnia Obchody Święta Szkoły A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas
R. Kaliciak
M. Łągiewczyk
L. Lejman
A. Szkuciak
A. Szemiot-Trzeckal
SU
K. Pawlaczyk
M. Kowalska
A. Kuflowski
S. Sokołowski
A. Bachów
33.
  kwiecień Wyjazd do Siekierek – cd. obchodów Święta Szkoły Wychowawcy klas I
SU
M. Łągiewczyk – poczet
kl. II c LO + wychowawcy
34.
 16 kwietnia Finał konkursu  „Super klasa 2017/2018” M. Limanówka
Zespół wychowawczy
SU
35.
 kwiecień Pożegnanie uczniów klas maturalnych w internacie D. Szwiec
Wychowawcy internatu
36.
 27 kwietnia Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły  kl. III LO , IV TZ A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas
R. Kaliciak
M. Łągiewczyk
L. Lejman
A. Szkuciak
A. Szemiot-Trzecka
SU
K. Pawlaczyk
M. Kowalska
A. Kuflowski
S. Sokołowski
A. Bachów
37.
 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja M. Łągiewczyk
L. Lejman
SU
38.
 9  maja Dzień  Europy  J. C. Salamończyk
39.
 od  marca Promocja  szkoły w gimnazjach J. Rogacewicz
Zespół ds. promocji szkoły
40.
 14  czerwca Światowy  Dzień Krwiodawstwa A. Lizak
41.
 czerwiec Pożegnanie mieszkańców internatu kończących ZSZ D. Szwiec
Wychowawcy internatu
42.
 22 czerwca Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas
R. Kaliciak
M. Łągiewczyk
L. Lejman
A. Szkuciak
A. Szemiot-Trzecka
SU
K. Pawlaczyk
M. Kowalska
A. Kuflowski
S. Sokołowski
A. Bachów
43.
 3  września 2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas
R. Kaliciak
M. Łągiewczyk
L. Lejman
A. Szkuciak
A. Szemiot-Trzecka
SU
K. Pawlaczyk
M. Kowalska
A. Kuflowski
S. Sokołowski
A. Bachów

 

linki

galeria