Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz imprez i uroczystości

KALENDARZ  IMPREZ i  PRZEDSIĘWZIĘĆ
w roku szkolnym 2023/2024

TERMIN TYTUŁ odpowiedzialny
 

4 września

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Dyrektor

wicedyrektorzy

A. Krzemińska

9 września Narodowe czytanie G. Lasowska
13-19 września Kiermasz podręczników G. Lasowska
14  października Dzień Edukacji Narodowej Dyrektor
 

19-20 września

 

Festiwal Zajęć Pozalekcyjnych

G. Lasowska

A. Szkuciak + zespół ds. promocji

10 października Święto Drzewa A. Pawlaczyk
16-22 października Ogólnopolski Tydzień Kariery S. Łozińska

B. Zubala

1 listopada Wszystkich Świętych Ks. T. Kałuża

E. Daszkiewicz

 

listopad

 

Gminne obchody Święta Niepodległości

M. Bednarz

E. Marcinkowska

E. Daszkiewicz

16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji M. Limanówka

A. Lizak

G. Magdziak

listopad Młodzieży czytanie G. Lasowska
 

30 listopada – 5 grudnia

Powiatowy konkurs profilaktyczny

Szkolne Dni Profilaktyki

M. Limanówka

M. Wawrzyńczyk

G. Lasowska

A. Lizak

5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza K. Nowak
18-22 grudnia Wigilie klasowe

Wigilia dla mieszkańców internatu

M. Limanówka

Wychowawcy klas

A. Lizak

Wychowawcy w internacie

styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

E. Daszkiewicz

K. Nowak

12 stycznia Studniówka Komitet Organizacyjny

Wychowawcy klas

luty XIII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej M. Bednarz

G. Michasiuk

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny E. Daszkiewicz  + SU

A. Lizak

M. Zarzycka

marzec Promocja  szkoły w szkołach podstawowych A. Szkuciak + zespół ds. promocji

G. Lasowska

3-7 kwietnia Dni hotelarza i gastronoma B. Małysz-Lewandowska

+ zespół n-li

 

16 kwietnia  – obchody Święta Szkoły na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach

 

 

 

Święto Szkoły

 

E. Daszkiewicz + SU

Wychowawcy klas, z wyjątkiem klas 4d LO, 4ac LO, 5 BI, 5 HŻ, 2 PD,     2 WZ, 3 PDW

M. Limanówka

J. Momot + chór

M. Bednarz + klasy wojskowe

? kwietnia Wyjazd do Siekierek na uroczystości państwowe – cd. obchodów Święta Szkoły

 

Klasy OPW + Wychowawcy,  klasa 3c LO + wychowawca

E. Marcinkowska + poczet sztandarowy

E. Daszkiewicz + SU

 

26  kwietnia

 

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły

 

 

A. Krzemińska

E. Marcinkowska + poczet

E. Daszkiewicz  + SU

M. Ostrowska-Jóźwiak

A. Bachów

A.Kuflowski

S. Sokołowski

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja – obchody gminne E. Marcinkowska + poczet

E. Daszkiewicz  + SU

1 czerwca Dzień Dziecka. E. Daszkiewicz  + SU

Wychowawcy klas

 

 

21 czerwca

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

A. Krzemińska

M. Bednarz

E. Marcinkowska

E. Daszkiewicz  + SU

M. Ostrowska-Jóźwiak

A. Bachów

A. Kuflowski

S. Sokołowski

 

 

2  września 2024

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

 

 

A. Krzemińska

M. Bednarz

E. Marcinkowska

E. Daszkiewicz  + SU

M. Ostrowska-Jóźwiak

A. Bachów

A. Kuflowski

S. Sokołowski

linki

galeria