Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza 28 stycznia 2022 r.
 

 

4.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pp 2017) sesja styczeń – luty

– część pisemna

– część praktyczna

część pisemna:
11 stycznia 2022 r.
część praktyczna:
a) od 10 stycznia do 6 lutego 2022 r.
5. Ferie zimowe od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne
7. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
8.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w LO, TZ 29 kwietnia 2022 r.
 

9.

Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

 

część ustna:
od 18 do 20 maja 2022 r.
część pisemna:
od 4 do 20 maja 2022 r.
 

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pp 2017) sesja czerwiec – lipiec

– część pisemna

– część praktyczna

część pisemna:
21 czerwca 2022 r.
część praktyczna:
od 20 czerwca do 6 lipca 2022 r.
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pp 2019) sesja czerwiec – lipiec

– część pisemna

– część praktyczna

– termin dodatkowy

część pisemna:
od 2. do 7 czerwca 2022 r.
część praktyczna:
od 1. do 19 czerwca 2022 r.
od 22 do 29 czerwca 2022 r.
 

12.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
13. Ferie letnie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
14. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ praktyki krajowe
od 30 sierpnia do 26 września 2021 r.
od 25 kwietnia do 22 maja 2022 r.
praktyki zagraniczne
od 30 sierpnia do 27 września 2021 r.
od 25 kwietnia do 22 maja 2022 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (proponowane) 15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.

 

linki

galeria