Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r. 
3. Zakończenie pierwszego półrocza 10 stycznia 2020 r. 
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
część pisemna:
10 stycznia 2020 r.
część praktyczna:

a)  9 stycznia 2020 r.
b) od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.
5. Ferie zimowe  10 – 23 lutego 2020 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne  
7. Wiosenna przerwa świąteczna  9 – 14 kwietnia 2020 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w LO, TZ, LD
 24  kwietnia 2020 r.
 

9.

Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
część ustna:
od 4 maja do 22 maja 2020 r.
część pisemna:

od 4 do 21 maja 2020 r.
 

10.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
część pisemna:
23 czerwca 2020 r.
część praktyczna:

a) 22 czerwca 2020 r.
b) od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r.
12. Ferie letnie  od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
13. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ praktyki krajowe
od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r.
praktyki zagraniczne

od 26 kwietnia do 26 maja 2020 r.
14. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
4 maja 2020 r.
5 maja 2020 r.
6 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

linki

galeria