Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2. Zimowa przerwa świąteczna
3. Zakończenie pierwszego półrocza
 

4.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń – luty
– część pisemna
– część praktycznaa) dokumentacja
b) pozostałe kwalifikacje
5. Ferie zimowe
6. Wiosenna przerwa świąteczna
7. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w LO, TZ, LD
 

8.

Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
 

9.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
– etap pisemny
– etap praktyczny
 

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja maj – lipiec
– część pisemna
– część praktycznaa) dokumentacja
b) pozostałe kwalifikacje
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
12. Ferie letnie
13. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ
14. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

linki

galeria