Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza 12 stycznia 2021 r.
 

 

4.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń – luty

– część pisemna

– część praktyczna

a)     dokumentacja (d)

b)     pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)

część pisemna:
12 stycznia 2021 r.
część praktyczna:
a) 11 stycznia 2021 r.
b) od 13 stycznia do 19 lutego 2021 r.
5. Ferie zimowe 18 – 31 stycznia 2020 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne 24 – 26 marca 2021 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
8.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w LO, TZ 30 kwietnia 2021 r.
 

9.

Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

 

część ustna:
od 7 do 20 maja 2021 r.
część pisemna:
od 4 do 20 maja 2021 r.
 

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec – lipiec

– część pisemna

– część praktyczna

a)     dokumentacja (d)

b)     pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)

część pisemna:
22 czerwca 2021 r.
część praktyczna:
a) 21 czerwca 2021 r.
b) od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r.
 

11.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
12. Ferie letnie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
13. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ praktyki krajowe
od 26 kwietnia do 23 maja 2021 r.
praktyki zagraniczne
od 26 kwietnia do 23 maja 2021 r.
14. Dni wolne (proponowane) 12 listopada 2020 r.
13 listopada 2020 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

linki

galeria