Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza  5 stycznia 2018 r.
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
 

Część pisemna:
11 stycznia 2018 r.

Część praktyczna:
a)
 10 stycznia 2018 r.
b) od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.

5. Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2018 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne od 21 do 23 marca 2018 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna  od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w LO, TZ, LD
 27 kwietnia 2018 r.
 

9.

Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
 

Część ustna:
od 7 do 25 maja 2018 r.

Część pisemna:
od 4 do 23 maja 2018 r.

 

10.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
 

Część pisemna:
19 czerwca 2018 r.

Część praktyczna:
a) 26 czerwca 2018 r.
b) od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
12. Ferie letnie  od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.
13. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ  

TI Luksemburg (projekt Erasmus+)
Od 1 maja do 30 maja 2018 r.

TH, TŻ, TB, TI
Od 23 kwietnia do 20 maja 2018 r.

14. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 30-31.10.2017 r.
30.04.2018 r.
2.05.2018 r.
8.05.2018 r.
1.06.2018 r.

linki

galeria