Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza  4 stycznia 2019 r.
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
Część pisemna:
10 stycznia 2019 r.
Część praktyczna:
a)
 9 stycznia 2019 r.
b) od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
5. Ferie zimowe  28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne 3 – 5 kwietnia 2019 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna  18 – 23 kwietnia 2019 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w LO, TZ, LD
 26 kwietnia 2019 r.
 

9.

Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
Część ustna:
od 6 do 25 maja 2019 r.
Część pisemna:
od 6 do 23 maja 2019 r.
 

10.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec
– część pisemna
– część praktyczna
a) dokumentacja (d)
b) pozostałe kwalifikacje (w, wk, dk)
Część pisemna:
18 czerwca 2019 r.
Część praktyczna:
a) 17 czerwca 2019 r.
b) od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21 czerwca 2019 r.
12. Ferie letnie  od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.
13. Praktyki zawodowe uczniów klas TZ Praktyki krajowe
od 29 kwietnia do 26 maja 2019 r.
Praktyki zagraniczne
Od 29 kwietnia do 28 maja 2019 r.
14. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 28 września 2018 r.
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
6 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.
8 maja 2019 r.

linki

galeria