Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
Zakończenie pierwszego półrocza 31 stycznia 2023 r.
Egzamin zawodowy sesja styczeń – luty część pisemna:

od 10. do 14 stycznia 2023 r.

 

część praktyczna:

od 9. do 21  stycznia  2023 r.

Ferie zimowe 13-26 lutego 2023 r.
Rekolekcje adwentowe 5-7 grudnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

część ustna:

od 10. do 23 maja 2023 r.

 

część pisemna:

od 4. do 22 maja 2023 r.

Egzamin zawodowy sesja czerwiec – lipiec część pisemna:

od 2. do 7 czerwca  2023 r.

 

część praktyczna:

od 1. do 18  czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.
Praktyki zawodowe uczniów technikum praktyki krajowe:

od 24 kwietnia do 21 maja 2023 r.

 

praktyki zagraniczne:

od 24 kwietnia do 21 maja 2023 r.

od 19 kwietnia do 17 maja 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.

8 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

 

linki

galeria