Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Alternatywy Młodzieżowej

Klub Alternatywy Młodzieżowej

     Klub Alternatywy Młodzieżowej powstał w 2002 roku z inicjatywy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek. Głównym celem działalności KAM-u jest propagowanie postaw ekologicznych poprzez organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów ekologicznych, przyłączanie się do ogólnopolskich akcji ekologicznych oraz współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony przyrody i zwierząt.

Główne działania Klubu Alternatywy Młodzieżowej:

 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klubu Gaja poprzez realizację projektów takich jak Święto Drzewa oraz „Zbieraj makulaturę-ratuj konie”. Każdego roku, 10 października w ramach obchodów Święta Drzewa,  odbywają się imprezy ekologiczne takie jak konkursy ekologiczne i wystawy. Realizacja zaplanowanych działań jest możliwa głównie dzięki współpracy z Nadleśnictwem w Chojnie. Dzięki tej współpracy uczestniczymy także w Sprzątaniu Świata porządkując lasy.
 2. Członkowie Klubu Alternatywy Młodzieżowej bardzo często uczestniczą w ogólnopolskich konkursach ekologicznych i warsztatach. Do najciekawszych zaliczyć można Ogólnopolski Konkurs „ Chrońmy klimat poprzez zrównoważone użytkowanie energii”,  I Międzynarodowy Konkurs „Młodzież w lasach Europy” YPEF, którego zorganizowanie etapu szkolnego w naszym okręgu powierzono członkom KAM-u oraz wojewódzkie warsztaty ekologiczne w Darłowie.
 3. Klub Alternatywy Młodzieżowej organizował wiele razy zbiórki zużytych telefonów komórkowych i makulatury. Za zebrane punkty ze zbiórki szkoła otrzymała cenne pomoce dydaktyczne.
 4. Do największych  osiągnięć klubu zaliczyć można 3-krotny udział w Ogólnopolskim konkursie „ Drugie życie elektrośmieci”, w ramach którego przeprowadziliśmy kampanie edukacyjne wśród uczniów i społeczności lokalnej oraz zbiórkę elektrośmieci.

Działalność Klubu Alternatywy Młodzieżowej przynosi wymierne korzyści, ponieważ pokazuje uczniom, że każdy może mieć swój wkład na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

Opiekun:  mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

OPIEKUN KLUBU ALTERNATYWY MŁODZIEŻOWEJ:

mgr Agnieszka Pawlaczyk

CZŁONKOWIE:

 1. Dawid Kukurowski IId
 2. Justyna Leszczyńska II d
 3. Oliwia Gramburg II d
 4. Wiktoria Bujak II d
 5. Łucja Koba II d
 6. Ilona Brzezińska IId
 7. Hanna Babiarz II d
 8. Agata Kowalska II d
 9. Łukasz Zimny II d
 10. Mariola Hendrysiak II
 11. Katarzyna Szymkowiak II d
 12. Olga Kurpiel II d
 13. Majewska Agata II d
 14. Dominika Zienkiewicz II d

Działalność w roku szk. 2016/2017

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 • Prezentacja KAM – Festiwal Kół Zainteresowań

linki

galeria