Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Europejski Douzelage 2018/2019

  Klub Europejski Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie funkcjonuje od 2006 roku. Do Klubu należą chętni uczniowie zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak i technikum.
Podstawowe cele działalności organizacji, to propagowanie idei integracji europejskiej, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw samorządowych młodzieży oraz działalność charytatywna.

KE Douzelage swoje cele realizuje poprzez:

a. działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej,

b. prowadzenie  cyklicznej akcji charytatywnej, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c. realizację młodzieżowych projektów europejskich z programu Erasmus+.  Projekty te najczęściej odbywają się we współpracy z partnerami z miast tworzących Europejski Związek Miast Partnerskich Douzelage,

d. spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami świata kultury, polityki, biznesu,

e. projekty własne zgodne z zainteresowaniami młodzieży, które przyczyniają się do osiągania celów Klubu,

f. udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje partnerskie z państw UE   i Turcji.

                                                       Opiekun: mgr Janusz Cezary Salamończyk

OPIEKUN KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

mgr Janusz Cezary Salamończyk

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2018/2019

 16-19.05.2019 r. Miłosz Zubala i Miłosz Parczewski z kl. II bd LO wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu  w Asikkali, w Finlandii.

 XII 2018 rodbyła się akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage.

linki

galeria