Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Europejski Douzelage

  Klub Europejski Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie funkcjonuje od 2006 roku. Do Klubu należą chętni uczniowie zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak i technikum.
Podstawowe cele działalności organizacji, to propagowanie idei integracji europejskiej, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw samorządowych młodzieży oraz działalność charytatywna.

KE Douzelage swoje cele realizuje poprzez:

a. działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej,

b. prowadzenie  cyklicznej akcji charytatywnej, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c. realizację młodzieżowych projektów europejskich z programu Erasmus+.  Projekty te najczęściej odbywają się we współpracy z partnerami z miast tworzących Europejski Związek Miast Partnerskich Douzelage,

d. spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami świata kultury, polityki, biznesu,

e. projekty własne zgodne z zainteresowaniami młodzieży, które przyczyniają się do osiągania celów Klubu,

f. udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje partnerskie z państw UE   i Turcji.

                                                       Opiekun: mgr Janusz Cezary Salamończyk

OPIEKUN KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

mgr Janusz Cezary Salamończyk

CZŁONKOWIE:

Przewodnicząca Zarządu: Kukurowski Dawid
Zastępca przewodniczącej Zarządu: Żarkowski Bartosz
Członkowie Zarządu: Sawicka Julia, Szymkowiak Katarzyna

 1. Bakalarczyk Marcelina 2 abd
 2. Birger Radosław 2 c
 3. Błoch Kamila 1 TH
 4. Bylewska Natalia 1 bd
 5. Chmielowiec Oliwia 1 bd
 6. Daśko Klaudia 3 TH
 7. Gil Kornelia 3 bd
 8. Grempka Izabela 1 bd
 9. Hadała Wiktor 3 bd
 10. Herman Karolina 2 c
 11. Jasnos Gracjan 1 TI
 12. Kaczor Aneta 3 TH
 13. Kaniewska Adrianna 2 abd
 14. Kukurowski Dawid 3 bd
 15. Kutyła Izabela 1 bd
 16. Kwiatkowska Weronika 1 ac
 17. Lach Łukasz 3 TI
 18. Leddin Aleksandra 3 bd
 19. Matoszko Konrad 1 ac
 20. Miler Konrad 3 TI
 21. Nowak Kaja 1 bd
 22. Nycz Dominik 2 abd
 23. Ogonowski Maciej 1 ac
 24. Parczewski Miłosz 1 bd
 25. Piotrowski Dawid 1 TB
 26. Pisanko Kamila 1 bd
 27. Radtke Patrycja 2 abd
 28. Rumbuć Ida 3 TH
 29. Sawicka Julia 2 abd
 30. Sawicki Maciej 1 TB
 31. Sobek Marcelina 2 abd
 32. Szymkowiak Katarzyna 3 bd
 33. Tokarski Bartłomiej 1 bd
 34. Zbaradzka Julia 3 bd
 35. Ziembowska Natalia 1 bd
 36. Zienkiewicz Łukasz 1 ac
 37. Zubala Katarzyna 1 ac
 38. Zubala Miłosz 1 bd
 39. Żarkowski Bartosz 3 TI

                            

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

Gazetka –  Błoch Kamila, Piotrowski Dawid

Protokoły z zebrań – Bylewska Natalia, Pisanko Kamila

Strona internetowa – Miler Konrad, Lach Łukasz

Zdjęcia –  Matoszko Konrad, Nycz Dominik

Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2017/2018

 16-19.05.2019 r. Miłosz Zubala i Miłosz Parczewski z kl. II bd LO wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu  w Asikkali, w Finlandii.

 XII 2018 rodbyła się akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage.

 23-27.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie wzięło udział w projekcie “Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe” z programu Europa dla Obywateli.

 23-27.06.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowałoprojekt „Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem” z programu Erasmus+.

 25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na Malcie, w ramach projektu Understanding Cultural Mattersthrough – program Erasmus+

 16.-19.11.2017 r. uczennice działające w Klubie Europejskim Douzelage wraz z opiekunem odwiedziły zaprzyjaźnione miasto Sherborne w Anglii.

 5 – 7.10.2017 r. członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w zorganizowanym w Danii seminarium pt. „Non – formal learning – the Danish model”.

 

***

Projekt Women in society – strona www

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2016/2017

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2015/2016

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2014/2015

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2013/2014

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2012/2013

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2011/2012

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2010/2011

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2009/2010

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2008/2009

 

 

linki

galeria