Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Europejski Douzelage

  Klub Europejski Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie funkcjonuje od 2006 roku. Do Klubu należą chętni uczniowie zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak i technikum.
Podstawowe cele działalności organizacji, to propagowanie idei integracji europejskiej, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw samorządowych młodzieży oraz działalność charytatywna.

KE Douzelage swoje cele realizuje poprzez:

a. działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej,

b. prowadzenie  cyklicznej akcji charytatywnej, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c. realizację młodzieżowych projektów europejskich z programu Erasmus+.  Projekty te najczęściej odbywają się we współpracy z partnerami z miast tworzących Europejski Związek Miast Partnerskich Douzelage,

d. spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami świata kultury, polityki, biznesu,

e. projekty własne zgodne z zainteresowaniami młodzieży, które przyczyniają się do osiągania celów Klubu,

f. udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje partnerskie z państw UE   i Turcji.

                                                       Opiekun: mgr Janusz Cezary Salamończyk

OPIEKUN KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

mgr Janusz Cezary Salamończyk

CZŁONKOWIE:

Przewodnicząca Zarządu: Michalina Czubak
Zastępca przewodniczącej Zarządu: Jakub Surowiecki
Członkowie Zarządu: Katarzyna Szymkowiak, Jakub Lechowski

1. Karolina Błoch
2. Aleksandra Szurgocińska
3. Julia Łągiewczyk
4. Elwira Jóźwiak
5. Dominika Stefańska
6. Dawid Kukurowski
7. Ida Rumbuć
8. Kornelia Gil
9. Julia Zbaradzka
10. Wiktor Hadała
11. Konrad Miler
12. Bartosz Żarkowski
13. Marcelina Żarkowska
14. Tomasz Borczyński
15. Łukasz Lach
16. Marek Mularczyk
17. Pamela Perkowska
18. Krzysztof Łukian
19. Patrycja Radke
20. Marcelina Bakalarczyk
21. Aneta Kaczor
22. Marcelina Sobek
23. Aleksandra Leddin
24. Aleksandra Lizurej
25. Karolina Herman
26. Julia Sawicka
27. Radosław Birger
28. Adrianna Kaniewska
29. Dominik Nycz

                            

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

Gazetka – Dominika Stefańska, Julia Łągiewczyk

Protokoły z zebrań – Karolina Błoch, Kornelia Gil

Strona internetowa – Marek Mularczyk, Łukasz Lach

Zdjęcia – Elwira Jóźwiak, Tomasz Borczyński

Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2016/2017

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

  • Prezentacja Klubu Europejskiego Douzelage – Festiwal Kół Zainteresowań

 

01-04.03.2017 r. uczniowie liceum wzięli udział w wycieczce do Londynu.

 

***

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2015/2016

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2014/2015

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2013/2014

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2012/2013

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2011/2012

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2010/2011

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2009/2010

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2008/2009

 

 

linki

galeria