Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Klub Europejski Douzelage

  Klub Europejski Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie funkcjonuje od 2006 roku. Do Klubu należą chętni uczniowie zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak i technikum.
Podstawowe cele działalności organizacji, to propagowanie idei integracji europejskiej, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw samorządowych młodzieży oraz działalność charytatywna.

KE Douzelage swoje cele realizuje poprzez:

a. działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej,

b. prowadzenie  cyklicznej akcji charytatywnej, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c. realizację młodzieżowych projektów europejskich z programu Erasmus+.  Projekty te najczęściej odbywają się we współpracy z partnerami z miast tworzących Europejski Związek Miast Partnerskich Douzelage,

d. spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami świata kultury, polityki, biznesu,

e. projekty własne zgodne z zainteresowaniami młodzieży, które przyczyniają się do osiągania celów Klubu,

f. udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje partnerskie z państw UE   i Turcji.

                                                       Opiekun: mgr Janusz Cezary Salamończyk

OPIEKUN KLUBU EUROPEJSKIEGO DOUZELAGE:

mgr Janusz Cezary Salamończyk

Przewodnicząca Zarządu: Jasnos Gracjan
Zastępca przewodniczącej Zarządu: Pisanko Kamila
Członkowie Zarządu: Błoch Kamila, Czuto Aleksandra, Lorenc Jakub

CZŁONKOWIE:

 1. Andrzejczyk Jakub 1bd(p)
 2. Bezetkin Michał 1BI(g)
 3. Będzak Martyna 1abd(g)
 4. Bielak Kamil 1BI(p)
 5. Bylewska Natalia 3d
 6. Cacek Marcel 2a
 7. Chmielowiec Oliwia 3d
 8. Con Aleksandra 1abd (g)
 9. Czarnota Piotr 3HŻ
 10. Gibowski Daniel 1BI(g)
 11. Grempka Izabela 3b
 12. Kasperek Amelia 2d
 13. Klęczar Oskar 2b
 14. Kubik Krzysztof 1BI(p)
 15. Kucharski Hubert 1BI(g)
 16. Kutyła Izabela 3d
 17. Kwiecień Hubert 2TI
 18. Lorenc Zuzanna 2a
 19. Macała Kornel 4TI
 20. Matoszko Konrad 3a
 21. Matuszewski Jakub 1BI(p)
 22. Nowak Kacper 1BI(g)
 23. Nowak Kaja 3bd
 24. Oczyński Maciej 1BI(g)
 25. Oleśków Mikołaj 1BI(p)
 26. Parczewski Miłosz 3b
 27. Parczewski Szymon 1BI(p)
 28. Pauk Agata 1abd(g)
 29. Piotrowski Dawid 3BI
 30. Pośniak Piotr 1BI(p)
 31. Ratańczuk Damian 2TI
 32. Ratańczuk Michał 1BI(p)
 33. Sawicki Maciej 3BI
 34. Sienkiewicz Michał 1bd(p)
 35. Tokarski Bartłomiej 3b
 36. Tomaszewski Gotfryd 1BI(p)
 37. Wąsik Kacper 1BI(p)
 38. Wojdyła Maciej 1BI(p)
 39. Woźniak Jakub 2TI
 40. Zawadzki Oskar 1BI(p)
 41. Ziembowska Natalia 3b
 42. Zienkiewicz Łukasz 3a
 43. Zubala Katarzyna 3a
 44. Zubala Miłosz 3b
 45. Żurawski Karol 1BI(g)

 

                    

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

Gazetka –  Błoch Kamila, Piotrowski Dawid

Protokoły z zebrań – Bylewska Natalia, Pisanko Kamila

Strona internetowa

Zdjęcia –  

Prezentacja – Klub Europejski Douzelage

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rok 2019/2020

***

Projekt Women in society – strona www

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2018/2019

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2017/2018

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2016/2017

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2015/2016

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2014/2015

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2013/2014

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2012/2013

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2011/2012

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2010/2011

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2009/2010

 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU EUROPEJSKIEGO 2008/2009

 

 

linki

galeria