Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro – dokumenty

Projekt „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z RPO WZ
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

 Zapytanie ofertowe – Pracownia Informatyczna

 Zapytanie ofertowe – Pracownia Samochodowa

 Protokół z zebrania komisji ds. przyznawania pomocy stypendialnej

 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds.przyznawania pomocy stypendialnej

 Zapytanie ofertowe – SZKOLNY PUNKT INFORMACJI i  KARIERY – SPINKA

 Regulamin rekrutacji na kurs operatora wózków widłowych uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 Regulamin rekrutacji na kurs operatora suwnic uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach Projektu RPO WZ 

 Regulamin rekrutacji na kurs prawo jazdy uczniów kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa 

 Regulamin rekrutacji na kurs spawacza  uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 Regulamin udziału w projekcie „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”  

 8.6 Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel 

 8.6 Dokumenty rekrutacyjne – uczeń 

linki

galeria