Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro – opis projektu

Projekt „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z RPO WZ
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest adresatem działań projektu  pt. „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest  do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I st. Głównym jego celem  jest przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działania projektu obejmują:

– zdobywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w kursach: prawa jazdy kat. B, spawacza, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, barmańskim, wizażu, stylizacji paznokci, cross-sellingu i up-sellingu oraz Certyfikat Microsoft MTA,

– odbywanie dodatkowych, płatnych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,

– stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,

– organizację w szkole dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu czeladniczego,

– opłatę za egzamin czeladniczy,

– podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach specjalistycznych,

– grupowe i indywidualne zajęcia  z doradztwa zawodowego,

– wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw w Poznaniu,

– zajęcia uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i WSH TWP w Szczecinie,

– doposażenie pięciu pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,

– utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.
Dofinansowanie projektu dla ZSP w Chojnie wynosi 1 231 759, 10 zł.

linki

galeria