Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Matura 2021

Matura 2021

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO 

 Wytyczne OKE  dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r.  egzaminów 

Listy zdających

język polski poziom podstawowy 4 maja 2021r.:

sala 1, LO [więcej]

sala 2, TZ [więcej]

sala 5, LO [więcej]

sala 5, TB [więcej]

sala 41, LO [więcej]

matematyka poziom podstawowy 5 maja 2021 r.

sala 1, LO [więcej]

sala 2, TZ [więcej]

– sala 5, LO [więcej]

sala 5, TB [więcej]

– sala 5, LD [więcej]

– sala 42, LO [więcej]

– sala 44, LO [więcej]

język angielski poziom podstawowy 6 maja 2021 r.

– sala 22, TZ [więcej]

sala 37, LO [więcej]

– sala 40, TZ [więcej]

– sala 41, LO [więcej]

– sala 42, LO [więcej]

– sala 43, LO [więcej]

– sala 44, LO [więcej]

– sala 47, TB [więcej]

– sala 48, LD [więcej]

– sala 48, TZ [więcej]

– sala 49, TZ [więcej]

język angielski poziom rozszerzony  7 maja 2021 r.

– sala 41, LO [więcej]

– sala 44, LO [więcej]

– sala 44, TB [więcej]

– sala 47, TZ [więcej]

filozofia  poziom rozszerzony 7 maja 2021 r.

– sala 41, TZ [więcej]

język polski  poziom rozszerzony 10 maja 2021 r.

– sala 42, LO [więcej]

matematyka poziom rozszerzony 11 maja 2021 r.

– sala 47, LO [więcej]

– sala 47, TZ [więcej]

– sala 47, TB [więcej]

wiedza o społeczeństwie  poziom rozszerzony 11 maja 2021 r.

– sala 41, LO [więcej]

– sala 41, TZ [więcej]

biologia  poziom rozszerzony 12 maja 2021 r.

– sala 41, LO [więcej]

geografia  poziom rozszerzony 13 maja 2021 r.

– sala 1, LO [więcej]

– sala 1, TZ [więcej]

język niemiecki  poziom podstawowy 13 maja 2021 r.

– sala 47, LO [więcej]

– sala 47, TZ [więcej]

chemia  poziom rozszerzony 14 maja 2021 r.

– sala 47, LO [więcej]

historia  poziom rozszerzony 17 maja 2021 r.

– sala 41, TZ [więcej]

fizyka  poziom rozszerzony 18 maja 2021 r.

– sala 47, TB [więcej]

 Informacje dotyczące deklaracji dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

Informatory o egzaminie maturalnym, aneksy 2021

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 roku

 Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 roku

 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

 Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

linki

galeria