Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Nauczyciele – historia szkoły

NAUCZYCIELE

E. Salamończyk

Z. Sroka

Z. Sroka

M. Dobrowolska

Z. Danisz

K. Stelmach

E. Przytuła

M. Masura

J. Lizak

M. Przybyło

R. Kondratowicz

K. Grynis

A. Łabędzka

T. Łabędzki

J. Czekała

J. Jodko

D. Martyńska

U. Juszkiewicz

G. Lemke

T. Nowak

Z. Nyczaj

R. Chromiński

B. Nowak

E. Szponarski

M. Puchalska

J. Szczęsna

J. Kawecka

L. Skarżyński

M. Lemke

S. Frydrych

A. Słodkowska

A. Majcher

Z. Świderski

B. Sołodyna

K. Obodyński

Z. Grochowiak

J. Grundman

R. Grundman

T. Lizak

E. Wachowska

M. Wachowski

Z. Niechciał

S. Szott

E. Piosik

T. Gęsicki

B. Rydecka

A. Olszewski

C. Pabiszczak

H. Barszczewski

J. Szott

J. Kuniewicz

J. Jankowska

M. Jankowski

J. Szerenos

J. Szeremeta

A. Widecki

Z. Koniewa

M. Fiszer

E. Stańczyk

D. Czerniukiewicz

S. Olejnik

A. Dworzyk

L. Chroł

G. Bulga

J. Stelmach

Z. Rusek

K. Sługocki

B. Rusek

J. Gralak

G. Chmura

M. Kułaga

H. Wróbel

D. Gralak

K. Chrzanowska

A. Krzemińska

P. Kaźmierczak
J. Kurzyński

D. Perz

B. Pytlowska

K. Pośniak

M. Stryczek

W. Sugier

H. Szczygieł

H. Kuczyńska

M. Kwatera

Z. Krupowicz

J.C. Salamończyk

B. Gac

G. Kafar

M. Kowalczyk

L. Grabczak

A. Salamończyk

R. Czubak

J. Gunther

B. Zubala

A. Juchnik

A. Pawlaczyk

E. Daszkiewicz

H. Chumra

P. Gunther

K. Mickiewicz – Bindas

A. Ziółkowksa

Ks. K. Frydrych

U. Jarząb

A. Lelek (Kiwilsza)

J. Kowalczyk

G. Lasowska

J. Mieszko – Nita

M. Limanówka

Ks. M. Wdowiak

M. Ziętkiewicz

J. Olobry

E. Hajduk

H. Leszczyńska

J. Bancewicz

J. Pierzgalski

J. Prus

K. Król – Pilitowska

Ks. M. Bator

P. Czuto

A. Chełstowska

A. Panicz

Z. Stochnij

K. Janik

Ks. Z. Stachnik

K. Góra

B. Dybczak

N. Skowrońska

Ks. M. Duda

M. Michalska

S. Kucia

D. Kucia

J. Dybczak

M. Pasierbik

M. Madejczyk

J. Budna

E. Kalarus

J. Kalarus

B. Mikos

B. Nelz

M. Zwolińska

J. Aleksandrowicz

M. Bednarz

B. Kuchyt

A. Jabłońska

W. Masłowski

M. Kordas

K. Pokorska

A. Bylewska

A. Porczyńska

J. Nowak – Oszurko

Ks. P. Subocz

linki

galeria