Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa 1d – kierunek biologia sądowa z kryminalistyką – wychowawca: mgr Joanna Momot
Klasa 1ac – kierunek humanistyczno-prawny/Oddział Przygotowania Wojskowego – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa 2a – kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Aneta Kisły
Klasa 2c – kierunek Oddział Przygotowania Wojskowego – wychowawca: mgr Łukasz Makowski
Klasa 2d – kierunek biologia sądowa z kryminalistyką – wychowawca: mgr Emilia Marcinkowska

Klasa 3abc – kierunek politechniczny/humanistyczno-prawny/wojskowy  wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny
Klasa 3d – kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Katarzyna Nowak

Klasa 4ac – kierunek humanistyczno-prawny/wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk
Klasa 4d – kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

***

TECHNIKUM

Klasa 1 PI – zawody technik programista/technik informatyk wychowawca: mgr Anna Wróbel
Klasa 1 TH – zawód technik hotelarstwa – wychowawca: mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska
Klasa 1 BŻ – zawody technik budownictwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr inż. Monika Kowalska

Klasa 2 PI – zawody technik programista/technik informatyk  wychowawca: mgr Krzysztof Janik
Klasa 2 TB – zawód technik budownictwa  wychowawca: mgr Andżelika Szkuciak
Klasa 2 HŻ – zawód technik hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Kowalska

Klasa 3 TI – zawód technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra
Klasa 3 TB – zawód technik budownictwa – wychowawca: mgr Joanna Rogacewicz
Klasa 3 HŻ – zawody technik hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr inż. Justyna Sumara

Klasa 4 BI – zawody technik budownictwa/technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl
Klasa 4 HŻ – zawody technik hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa 5 BI – zawody technik budownictwa/technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak
Klasa 5 HŻ – technik hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

 

***

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa 1 MZ – zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  wychowawca: mgr inż. Martyna Trzópek
Klasa 1 PMW – zawody ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych/wielozawodowy –  wychowawca: mgr Grażyna Magdziak
Klasa 1 WZ – wielozawodowa –  wychowawca: mgr Aleksander Lizak

Klasa 2 MZ – zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  wychowawca: mgr Sylwia Łozińska
Klasa 2PD – zawody ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych/operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Jacek Limanówka
Klasa 2 WZ – wielozawodowa –  wychowawca: mgr Aleksander Lizak

Klasa 3 MM – zawody monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Monika Kowalska
Klasa 3 PDW – zawody ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych/operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych/wielozawodowa –  wychowawca: mgr Grażyna Magdziak

 

 

linki

galeria