Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  5. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I po szkole podstawowej

Klasa I kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa I kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa I kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa I kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa I po gimnazjum

Klasa I kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa I kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa I kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

***

Klasa II kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz

Klasa II kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Edyta Krypa-Nadolny

Klasa II kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krypa-Nadolny

 

***

Klasa III kierunek matematyczno-ekonomiczny – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa III kierunek biologiczno-chemiczny – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa III kierunek ogólny – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

Klasa III kierunek społeczno-wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 ***

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa I po szkole podstawowej

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa I po gimnazjum

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Justyna Sumara

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Justyna Sumara

***

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

***

Klasa III w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Izabela Barylska

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska

***

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Aneta Żurawska

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Aneta Żurawska

***

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa I po szkole podstawowej

Klasa I wielozawodowa – wychowawca:  mgr Barbara Zubala

Klasa I w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr  Marek Łągiewczyk

Klasa I po gimnazjum

Klasa I wielozawodowa – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa I  patronacka POMOT w zawodach ślusarz;  mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Lilla Kość

***

Klasa II wielozawodowa – wychowawca:  mgr Gustaw Cedro

Klasa II w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Monika Kowalska

Klasa II  patronacka POMOT w zawodach ślusarz;  mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Monika Kowalska

***

Klasa III wielozawodowa – wychowawca:  mgr Danuta Perz

Klasa III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Danuta Perz

Klasa III w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Joanna Rogacewicz

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

linki

galeria