Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Aneta Kisły

Klasa I kierunek oddział przygotowania wojskowego – wychowawca: mgr Łukasz Makowski

Klasa I kierunek biologia sądowa z kryminalistyką – wychowawca: mgr Emilia Marcinkowska

***

Klasa II kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Katarzyna Nowak

***

Klasa III kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa III kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

Klasa III kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

***

Klasa IV kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa IV kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa IV kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa IV kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz

***

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Andżelika Szkuciak

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa I w zawodzie technik programista – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Kowalska

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Kowalska

***

Klasa II w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Joanna Nowak

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Izabela Barylska

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska

***

Klasa III w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

***

Klasa IV

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa IV po gimnazjum

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

***

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa I w zawodzie  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  wychowawca: mgr Sylwia Łozińska

Klasa I patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Jacek Limanówka

Klasa I patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Jacek Limanówka

Klasa I wielozawodowa – wychowawca: mgr Aleksander Lizak

***

Klasa II w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Monika Kowalska

Klasa II patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Grażyna Magdziak

Klasa II patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Grażyna Magdziak

 

***

Klasa III w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Aneta Żurawska

Klasa III patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca:  mgr Magdalena Kardasz

Klasa III patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Magdalena Kardasz

***

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

linki

galeria