Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  5. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Aneta Kisły

Klasa I kierunek oddział przygotowania wojskowego – wychowawca: mgr Łukasz Makowski

Klasa I kierunek biologia sądowa z kryminalistyką – wychowawca: mgr Emilia Marcinkowska

***

Klasa II kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Katarzyna Nowak

***

Klasa III kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa III kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

Klasa III kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

***

Klasa IV kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa IV kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa IV kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa IV kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz

***

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Andżelika Szkuciak

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa I w zawodzie technik programista – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Kowalska

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Kowalska

***

Klasa II w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Joanna Nowak

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Izabela Barylska

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska

***

Klasa III w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

***

Klasa IV

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa IV po gimnazjum

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

***

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa I w zawodzie  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  wychowawca: mgr Sylwia Łozińska

Klasa I patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Jacek Limanówka

Klasa I patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Jacek Limanówka

Klasa I wielozawodowa – wychowawca: mgr Aleksander Lizak

***

Klasa II w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Monika Kowalska

Klasa II patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Grażyna Magdziak

Klasa II patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Grażyna Magdziak

 

***

Klasa III w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Aneta Żurawska

Klasa III patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca:  mgr Magdalena Kardasz

Klasa III patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Magdalena Kardasz

***

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

linki

galeria