Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  5. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa I kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa I kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa I kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz

***

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa II kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

Klasa II kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

***

Klasa III po szkole podstawowej

Klasa III kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa III kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa III kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa III kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa III po gimnazjum

Klasa III kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa III kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa III kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

***

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Joanna Nowak

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Izabela Barylska

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska

***

Klasa II w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Katarzyna Kicińska

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Katarzyna Kicińska

***

Klasa III po szkole podstawowej

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa III w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa III po gimnazjum

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa III w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Justyna Sumara

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Justyna Sumara

***

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

***

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa I w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Monika Kowalska

Klasa I patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Agnieszka Jabłońska

Klasa I patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Agnieszka Jabłońska

 

***

Klasa II w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Aneta Żurawska

Klasa II patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca:  mgr Dorota Szwiec

Klasa II patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca: mgr Dorota Szwiec

***

Klasa III po szkole podstawowej

Klasa III wielozawodowa – wychowawca:  mgr Barbara Zubala

Klasa III w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Łukasz Makowski

Klasa III po gimnazjum

Klasa III wielozawodowa – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa III  patronacka POMOT w zawodach ślusarz;  mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Emilia Marcinkowska

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

linki

galeria