Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Oddziały i wychowawcy

W skład ZSP w Chojnie wchodzą:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  5. Branżowa Szkoła I stopnia  im. ppor. Ryszarda Kuleszy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk

Klasa I kierunek  humanistyczno-prawny  – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

Klasa I kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk

***

Klasa II po szkole podstawowej

Klasa II kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Krzemińska

Klasa II kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa II kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz

Klasa II po gimnazjum

Klasa II kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa II kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

Klasa II kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

***

Klasa III kierunek politechniczny – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz

Klasa III kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz

Klasa III kierunek humanistyczno-prawny – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

Klasa III kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa-Nadolny

 

***

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa I w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa I w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Agata Motyl

Klasa I w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Katarzyna Kicińska

Klasa I w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Katarzyna Kicińska

***

Klasa II po szkole podstawowej

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa II w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Renata Czubak

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Małgorzata Zarzycka

Klasa II po gimnazjum

Klasa II w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa II w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Krzysztof Pośniak

Klasa II w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Justyna Sumara

Klasa II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Justyna Sumara

***

Klasa III w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Krzysztof Janik

Klasa III w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Bianka Małysz-Lewandowska

***

Klasa IV w zawodzie technik budownictwa – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa IV w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr Kamila Góra

Klasa IV w zawodzie technik hotelarstwa – wychowawca: mgr Izabela Barylska

Klasa IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska

***

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa I w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Aneta Żurawska

Klasa I patronacka POMOT/PROGRES w zawodach ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca mgr Dorota Szwiec

Klasa I patronacka DANKOM w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  –  wychowawca mgr Dorota Szwiec

***

Klasa II po szkole podstawowej

Klasa II wielozawodowa – wychowawca:  mgr Grażyna Magdziak

Klasa II w zawodach  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych –  wychowawca: mgr Łukasz Makowski

Klasa II po gimnazjum

Klasa II wielozawodowa – wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa II  patronacka POMOT w zawodach ślusarz;  mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Emilia Marcinkowska

***

Klasa III wielozawodowa – wychowawca:  mgr Gustaw Cedro

Klasa III w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Monika Kowalska

Klasa III  patronacka POMOT w zawodach ślusarz;  mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Monika Kowalska

***

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

linki

galeria