Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Olimpiady, konkursy, zawody

WYKAZ  OLIMPIAD/KONKURSÓW/ZAWODÓW
do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

Lp. NAZWA Opiekun
1. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności M. Zarzycka
2. XLVI Olimpiada Geograficzna E. Daszkiewicz
3. Turniej Budowlany „Złota Kielnia” J. Rogacewicz
4. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej K. Kicińska
5. Wojewódzki Konkurs Języków Obcych A.Jabłońska-Wróbel
6. Wojewódzki Konkurs Ekologiczny w Barzkowicach S. Małecka
7. Ogólnopolski Przegląd Twórczości „Herbertiada” G. Lasowska
8. KANGUR  – zawody matematyczne A. Motyl
9. Olimpiada przedsiębiorczości B. Zubala
10. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej M. Bednarz
11. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach B. Zubala
12. Ogólnopolski Konkurs „Eko-planeta” B. Zubala
13. Konkurs „Poszukiwacze smaków” M. Zarzycka
14. Ogólnopolski Konkurs „Geo-planeta” E. Daszkiewicz
15. Wojewódzki Konkurs Musztry Klas Mundurowych M. Bednarz
16. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia A. Lizak
17. Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy M. Łągiewczyk  Ł. Makowski
18. Olimpiada Cyfrowa

Capture The Flag „153+1”

K. Janik
19. Pix Programming Challenge K. Janik
20. Mistrz Wiedzy Hotelarskiej B. Małysz-Lewandowska
21. Pomorska Liga Historyczna D. Perz
22. I Polsko-Angielski Festiwal Interpretacji J.C Salamończyk, P. Trzciński
23. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik S. Małecka
24. Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych KWOKKA B. Oleksy
25. Konkurs Geograficzno-Nautologiczny E. Daszkiewicz
26. XIII Powiatowy  Konkurs Mitologiczny K. Pośniak
27. XIII  Powiatowy Konkurs Ortograficzny R. Czubak
28. XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie D. Perz
29. VI Powiatowy Konkurs Profilaktyczny G. Magdziak
30. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego R. Czubak
31. Konkurs „Chemia w życiu codziennym” S. Małecka
32. Bieg Kobiet Sanprobi A. Jabłońska
33. Zawody sportowe Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
***

XXI Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowego

15.06.2020 r. przebieg konkursu

***
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 2020
***

Pomorski Festiwal Nauki

***

Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”

***

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

***

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

***

X Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

– 17.01.2020 r. I etap

***

XV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

5.12.2019 r. eliminacje szkolne

***

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

***

VI Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

***

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

26.11.2019 r. przebieg konkursu

***

XLIX Turniej Budowlany “Złota Kielnia”

– 28.11.2019 r. przebieg konkursu

***

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

–  11.10.2019 r. eliminacje szkolne

linki

galeria