Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Rok 2011/2012

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Rok 2011/2012

PÓŁFINAŁ XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO ŚRODOWISKOWEGO „NASZA ZIEMIA – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” POD HASŁEM PRZEZ OCEAN CZASU…

15.05.2012 r. Adrianna Kowalczyk i Kamila Orszulak wyróżnione w półfinale XIII Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno Środowiskowego. [więcej]


Kamila Orszulak, Adrianna Kowalczyk

XXV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

Piotr Nosul został finalistą XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych co zwalnia go z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jest to duże osiągnięcie – serdecznie Piotrowi gratulujemy. [więcej]


Piotr Nosul

***

REGIONALNY KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

27 marca 2012 r. w ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu odbył się finał Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego. [więcej]


I miejsce Patryk Kiedrzyń, Katarzyna Zgoda 

***

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Dnia 9 lutego 2012 roku uczennica naszej szkoły, Aleksandra Romacka z klasy 3a LO,  pod opieką pana Leszka Lejmana, wzięła udział w finale wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych[więcej]

***

STYPENDIA RADY POWIATU W GRYFINIE


Stypendyści Rady Powiatu Gryfińskiego

Ewa Michalczyszyn – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-prawnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2010/2011 otrzymała wyróżnienie w powiatowych eliminacjach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego organizowanych przez Centrum Kultury w Chojnie. Swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie prezentowała na forum szkoły w wielu przedstawieniach, m.in. z okazji święta szkoły. Uczestniczyła także w międzynarodowym konkursie matematycznym “Kangur” oraz w szkolnym konkursie chemicznym “Chemia wokół nas”. Ewa jest członkiem koła miłośników żywego słowa oraz Klubu Europejskiego “Douzelage”. Bierze udział w realizacji projektu “Wave – Aqua – Viz – Everywhere” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Działa również społecznie, była wolontariuszem XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczyła w Papieskim Biegu Kwietnym, organizowanym dla uczczenia dziedzictwa pontyfikatu Jana Pawła II. Jest osobą ambitną, odważną, uparcie dążącą do wyznaczonych celów. Pasjonuje się akwarystyką, filmem, muzyką, grą aktorską i recytacją. W przyszłości zamierza studiować stomatologię lub aktorstwo.
Średnia ocen: 5,19.


Ewa Michalczyszyn

 

Katarzyna Zgoda – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły m.in. pełni funkcje zastępcy przewodniczącego Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w projektach realizowanych przez Klub m.in. “Lokalne okno na Europę” z programu “Młodzież w działaniu”, w projekcie “Wave – Aqua – Viz – Everywhere” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Reprezentowała szkołę na spotkaniu generalnym międzynarodowego stowarzyszenia Douzelage we Francji. Podczas wakacji uczestniczyła w projektach międzynarodowych: “VolareU” odbywającym się na Węgrzech oraz “VolunTeeming” w Anglii. Kasia jest członkiem Szkolnego Koła Naukowego, w ramach którego bierze udział w projekcie “Newton też był uczniem”, realizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ambitna, odpowiedzialna, sumienna i kreatywna. Interesuje się przedmiotami humanistycznymi, w szczególności historią. Pasjonują ją także języki obce: angielski i niemiecki, których znajomość rozwija w wolnym czasie. W przyszłości chciałaby studiować prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Średnia ocen: 5,13.


Katarzyna Zgoda

 

Klaudia Pełka – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy poprzez udział w konkursach szkolnych i pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych. Praktyki zawodowe realizuje sumiennie i z dużym zaangażowaniem. Interesuje się psychologią rozwojową dzieci. W przyszłości chciałaby być opiekunką dziecięcą.
Średnia ocen: 5,07.


Klaudia Pełka

Ewelina Kita – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Należy do szkolnego Klubu Wolontariusza. Brała udział w szkolnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a także konkursie “Chemia wokół nas”. Jest członkiem Klubu Alternatywy Młodzieżowej, w jego ramach przeprowadziła zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym “Drugie życie elektrośmieci”. Uczestniczyła w kołach zainteresowań ekologicznym i chemicznym. Jest osobą ambitną, zdyscyplinowaną, chętnie niosącą pomoc innym. Lubi czytać książki, pogłębiać wiedzę z biologii, chemii i matematyki. Planuje studiować medycynę na kierunku stomatologicznym.
Średnia ocen: 5,0.


Ewelina Kita

Dominika Krzosek – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2010/2011 reprezentowała szkołę m.in. w konkursie literackim z języka angielskiego “All abort- the place I Live in”, w którym zajęła III miejsce oraz w ogólnopolskim konkursie “Young People in European Forest – Młodzież w Lasach Europy”. Uczestniczyła także w konkursach matematycznych “Alfik” i “Kangur”. Aktywnie działa w Klubie Europejskim “Douzelage”, m.in. uczestniczy w projekcie “Wave – Aqua – Viz – Everywhere” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół oraz projekcie “Lokalne okno na Europę” z programu “Młodzież w działaniu”. Jest członkiem Szkolnego Koła Naukowego, w ramach którego bierze udział w projekcie “Newton też był uczniem”, realizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dominika zajmuje się także działalnością charytatywną, z zaangażowaniem działa w Klubie Wolontariusza. Jest pracowita i odpowiedzialna. Interesuje się biologią i chemią, w przyszłości planuje studiować medycynę lub psychologię. Wolne chwile poświęca literaturze oraz grze w tenisa.
Średnia ocen: 5,0.


Dominika Krzosek

Martyna Pietrzak – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2010/2011 brała udział w eliminacjach szkolnych do międzynarodowego konkursu “Young People in European Forest – Młodzież w Lasach Europy”. Reprezentowała szkołę w konkursie papieskim. Uczestniczyła również w szkolnym konkursie “Chemia wokół nas”. Należy do szkolnego Klubu Wolontariusza, jest uczestniczką projektu “Newton tez był uczniem”. Była posłanką na sejm podczas XVII Sesji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Reprezentowała szkołę w zawodach piłki siatkowej dziewcząt. Jest zdyscyplinowana, ambitna i otwarta. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, muzyką i sportem, w szczególności siatkówką. W przyszłości zamierza studiować na Akademii Wychowania Fizycznego.
Średnia ocen: 5,0.


Martyna Pietrzak

Michał Jarząb – uczeń Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2010/2011 brał udział w ogólnopolskim konkursie “Young People in European Forest – Młodzież w Lasach Europy”. Uczestniczył także w konkursach matematycznych “Alfik” i “Kangur”, zajmując pierwsze miejsce w szkole. Jest członkiem zarządu Klubu Europejskiego “Douzelage”. Uczestniczy w projekcie “Wave – Aqua – Viz – Everywhere” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół oraz projekcie “Lokalne okno na Europę” z programu “Młodzież w działaniu”. Podczas wakacji uczestniczył w projektach międzynarodowych: “VolareU” odbywającym się na Węgrzech oraz w projekcie “VolunTeeming” w Anglii. Jest członkiem Szkolnego Koła Naukowego, w ramach którego bierze udział w projekcie “Newton też był uczniem”, realizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, będąc chorążym w poczcie sztandarowym Liceum Ogólnokształcącego. Interesuje się biologią i chemią i z tymi dziedzinami wiąże swoją przyszłość. Planuje studiować medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Aktualnie Michał przygotowuje się do ogólnopolskiej olimpiady biologicznej. Wolne chwile poświęca literaturze oraz muzyce, gra na pianinie, fascynuje go także paralotniarstwo.
Średnia ocen: 5,06.


Michał Jarząb

Patryk Kiedrzyń – uczeń technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2010/2011 brał udział w konkursie matematycznym “Kangur”. Uczestniczył również w szkolnym konkursie “Chemia wokół nas” zdobywając I miejsce oraz w konkursie z języka niemieckiego, w którym zajął III miejsce. Interesuje się architekturą, matematyką i sportem. W przyszłości chciałby studiować architekturę.
Średnia ocen: 5,05.


Patryk Kiedrzyń

 

Aurelia Dudek – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Odpowiedzialność, systematyczność i wytrwałość to cechy charakteru Aurelii, które pozwoliły jej na uzyskanie wysokiej średniej ocen i wzorowego zachowania. Ponadto Aurelia jest wspaniałą organizatorką. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, bierze udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych. Praktyki w swoim zawodzie odbywa w sposób sumienny i staranny, wykazując inicjatywę oraz pracowitość. Bardzo lubi gotować, słuchać muzyki i czynnie uprawiać sport. Interesuje się architekturą krajobrazu i z tym wiąże swoją przyszłość.
Średnia ocen: 5,0.


Aurelia Dudek

***

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Anita Górska – uczennica Technikum Budowlanego aktywnie działa na rzecz klasy i społeczności szkolnej. Jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i gospodarzem klasy. Angażuje się w życie kulturalne szkoły poprzez prowadzenie apeli, konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski i uroczystości szkolnych. Jest wolontariuszką szkolnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dba o estetykę szkoły tworząc ekspozycje stałe o tematyce budowlanej.
Anita to osoba przedsiębiorcza. Jako gospodarz klasy pomogła w  zorganizowaniu  klasie  zajęć dokształcających z przedmiotów budowlanych, które odbyły się  w czasie ferii zimowych.
Średnia ocen: 4,82

Katarzyna Maria Zgoda – uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Chojnie. Cechuje się wzorowym zachowaniem, sumiennym i rzetelnym wypełnianiem wszystkich obowiązków szkolnych oraz bardzo dużą odpowiedzialnością za swoje czyny. Aktywnie angażuje się w życie szkoły, brała udział w konkursach osiągając sukcesy.
Zdobyła drużynowo I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego  „WISSEN MACHT SCHLAU”, którego organizatorem był ZSP Nr 1 w Chojnie oraz IV miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez ZSP
Nr 1 w Myśliborzu. W I edycji konkursu literackiego z języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, organizowanego przez Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie zajęła II miejsce w kategorii proza. Uczestniczyła w etapie wojewódzkim Olimpiady Filozoficznej. Brała udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym Alfik oraz międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny 2011”.
Jest osobą aktywnie uczestniczącą w życiu szkoły m.in. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Klubu Europejskiego Douzelage działającego przy szkole. Uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez Klub m. in. „Lokalne okno na Europę”,w projekcie „WAVE – Woda – Aqua – Viz – Everywhere” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, realizowanym w szkole we współpracy z partnerem ze strony węgierskiej Jurisch Miklós Gimnazjum z Kőszeg. W ramach programu „Młodzież w działaniu”, finansowanego przez FRSE, zespołowo opracowała nowy projekt „Postaw na kobietę”, który jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Narodową, zostanie wcielony w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2011/2012.
Swoje wszechstronne zainteresowania rozwija należąc do Szkolnego Koła Naukowego. Bierze udział w projekcie „Newton też był uczniem” realizowanym przez UAM w Poznaniu, uczestnicząc w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników tej uczelni.
Średnia ocen:5,13

Patryk Kiedrzyń – uczeń Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Sumiennie i rzetelnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Zajmuje się obsługą informatyczną konkursów szkolnych i powiatowych. Brał udział w Międzynarodowym Konkursie „ Kangur Matematyczny 2011” uzyskując piąte miejsce w szkole w kategorii klas drugich. Zajął pierwsze miejsce w szkolnym konkursie chemicznym „Chemia wokół nas” oraz trzecie miejsce w szkolnym konkursie języka niemieckiego „Łamisłówka”. Obecnie uczestniczy w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Średnia ocen: 5,05

 

***

 1.10.2011 r. Uczennica kl. II a LO Joanna Kroczek została laureatką III edycji konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie”.

linki

galeria