Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PATRONATY 2017-2018

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

ROK SZKOLNY 2017/2018

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

 12 – 13.06.2018 r. uczniowie kl. II c LO uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa.

 11.05.2018 r. Kompania Reprezentacyjna ZSP w Chojnie wzięła udział w uroczystych obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

 25.04.2018 r. odbył się wojskowy dzień szkoleniowy dla klas mundurowych.

 21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

 28.02.2018 r. odbył się IX Turniej Piłki Siatkowej.

 21.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

 20.12.2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 29.11.2017 r. uczniowie klas 1c LO i 2c LO uczestniczyli w zajęciach praktyczno – teoretycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 20.09.2017 r. uczniowie klasy II c LO i III c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 Podsumowanie współpracy w roku szk. 2017/2018

WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 26.02.2018 r. uczniowie klasy I bd LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 12.01.2018 r. uczniowie klasy I bd LO wzięli udział w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii US.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 20.02.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 19.12.2017 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

 18.04.2018 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klas I TI i III TI wzięli udział w konferencji r@bbIT na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

 19.03.2018 r. klasa II Technikum Informatycznego uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

 16.03.2018 r. uczniowie klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w nasyconej nauką imprezie „Moc naukowców” ZUT w Szczecinie.

 30.11.2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 7.11.2017 r. klasy I TI i III TI uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

 28.09.2017 r. uczestniczyliśmy w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

linki

galeria