Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PATRONATY 2019/2020

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

ROK SZKOLNY 2019/2020

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

 18.12.2019 r. uczniowie klas 1 c i 2 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy zorganizowany przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

 30.10.2019 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 25.09.2019 r. uczniowie klas II c i III c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 5.03.2020 r. w ZSP w Chojnie odbyła się 3 runda Pomorskiego Festiwalu Nauki w ramach IV Pomorskiej Ligi Historycznej.

 12.11.2019 r. uczniowie klas 1 c LO i 2 c LO uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 4.12.2019 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 25.11.2019 r. uczniowie klasy III a i III d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Szczecinie.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 25.01.2020 r. uroczyste zakończenie  projektu „Akademia Młodego Prawnika”.

 28.09.2019 r. uczniowie kl. II a LO uczestniczyli w zajęciach Akademii Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 25.11.2019 r. uczniowie klasy III a i III b LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk o Ziemi US.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

 4.02.2020 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” 24 uczniów klas II, III i IV TI uczestniczyło w warsztatach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

 25.10.2019 r. uczniowie klas I, II i III i IV TI wzięli udział w wykładach na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

linki

galeria