Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PATRONATY I WSPÓŁPRACA 2018-2019

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

ROK SZKOLNY 2018/2019

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

 6.03.2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne kl. III c LO na zakończenie I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

 1.03.2019 r. odbył się X Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej.

 20.02.2019 r. uczniowie kl. I i II c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

 28.11.2018 r. kadeci klasy III c LO uczestniczyli w zajęciach wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 9.11.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w Szczecinie w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 24.10.2018 r. uczniowie klas 2c i 3c realizowali zajęciach praktyczno – teoretyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

 10 – 14.09.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 13.06.2019 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła VI miejsce w III sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej.

WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 18.03.2019 r. uczniowie klasy I d LO uczestniczyli w zajęciach z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 14.11.2018 r. uczniowie kl. I d LO wzięli udział w zajęciach z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 18.09.2018 r. uczniowie klasy III ad LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 9.04.2019 r. uczniowie klasy I a LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 16.03.2019 r. uczniowie kl. I a LO wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 12.02.2019 r. uczniowie klasy I a LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 9.10.2018 r. uczniowie klasy I a LO realizowali w ramach patronatu zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 24.01.2019 r. uczniowie klasy II b Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk o Ziemi US.

 23.01.2018 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

 15.03.2019 r. uczniowie kl. II i IV TŻ, TH uczestniczyli w zajęciach wykładowo – ćwiczeniowych pt. „Moc Naukowców” w ramach dni otwartych ZUT.

 16.01.2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

 14.12.2018 r. uczniowie kl. II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

 6.12.2018 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” uczniowie klas II i III technikum informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

linki

galeria