Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PATRONATY I WSPÓŁPRACA ROK SZKOLNY 2012/2013

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

ROK SZKOLNY 2012/2013

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

 16-19.05.2013 r. uczniowie klas mundurowych LO będą uczestniczyli  w biwaku zorganizowanym przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, w ramach współpracy z naszą szkołą. [tutaj]

 5-6.04.2013 r w Warszawie nastąpi oficjalne rozpoczęcie współpracy naszej szkoły z Akademią Obrony Narodowej. [tutaj]

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

 18.09.2012 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klasy 1 c LO o kierunku społeczno – wojskowym z Panem Maciejem Zalewskim, przedstawicielem WOPR,odpowiedzialnym za patronat nad klasą, który przedstawił plan pracy na trzyletni cykl kształcenia oraz zapoznał rodziców z możliwościami, jakie daje uczniom naszej szkoły kształcenie w tym kierunku.

 14.12.2012 r. w ramach projektu edukacyjnego „Błękitny Patrol” uczniowie klas I LO i I TZ wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez ratowników WOPR. [tutaj]

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

 24.06.2013 r. w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, uczniowie klas informatycznych oraz I b LO i II b LO uczestniczyli w wykładzie dr. inż. Marcina Plucińskiego pt. „Sztuczna inteligencja w  sterowaniu robotami mobilnymi”. [tutaj]

 28.09.2012 r. uczniowie klas 3 TI i 2b LO wzięli udział w ogólnopolskiej imprezie naukowej pt. „Noc Naukowców” zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. [tutaj]

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

 28.06.2013 r. podsumowanie współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Podjuchach w II semestrze w roku szk. 2012/2013 [tutaj]

 8.05.2013 r. uczniowie klasy II c LO uczestniczyli w obchodach Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. [tutaj]

 16.04.2013 r. uczniowie klasy I c LO uczestniczyli w obchodach Święta Saperaw ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [tutaj]

7.03.2013 r. odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej, w ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Podjuchach. [tutaj]

 10.09.2012 r.,  na zaproszenie dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach płk Jacka Kwiatkowskiego,  uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w obchodach  Święta Wojsk Lądowych. [tutaj]

linki

galeria