Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Patronaty

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

ROK SZKOLNY 2022/2023

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

26.10.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i kl. 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.[więcej]

30.09.2022 r. kadeci klasy 2 c, 3 c i 4 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [więcej]

 27.09.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach [więcej]

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TWP W SZCZECINIE

15.12.2022 r. uczniowie klasy 1 PI wzięli udział w wykładzie online „Burza w mózgu nastolatka” zorganizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. [więcej]

12.12.2022 r. uczniowie klasy 2 abc LO wzięli udział w wykładzie online: “Dlaczego każdy z nas uczy się inaczej” zorganizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. [więcej]

8.12.2022 r. SU uczestniczył w debacie w ramach projektu  MŁODZIEŻ 4.0 zorganizowanej w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.[więcej]

 16.11.2022 r. uczniowie klasy 2 d i 3d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych z kryminalistyki w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. [więcej]

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

15.12.2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klas mundurowych z pracownikami naukowymi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. [więcej]

14.12.2022 r. uczniowie klasy 3 ac LO uczestniczyli w webinarium o Straży Miejskiej w ramach projektu „Praktyczny Narodowy”. [więcej]

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII SPOŁECZNO – EKONOMICZNEJ – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

INSTYTUT BIOLOGII NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

22.09.2022 r. uczniowie klasy 3 d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 18.01.2023 r. uczniowie klasy 3 HŻ wzięli udział w wykładzie otwartym „ Czy da się uniknąć podatków?” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

6.12.2022 r. klasa 3 HŻ wzięła udział w wykładzie otwartym o podatkach zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

 30.11.2022 r. uczniowie klasy 1 d i 3ac LO wzięli udział w wykładzie online „Dowody w procesie karnym”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

14.11.2022 r. uczniowie klasy 1 a i 4 a LO wzięli udział w wykładzie online: „Eutanazja – czy prawo powinno nią się zajmować?” [więcej]

 3.11.2022 r. uczniowie klasy 3 BI wzięli udział w wykładzie otwartym “Dług publiczny – czy po pandemii COVID-19 grozi nam globalny kryzys zadłużenia?”. [więcej]

 25.10.2022 r. uczniowie klasy 4 BI wzięli udział w wykładzie online „Wstęp do prawa konstytucyjnego” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

 25.10.2022 r. uczniowie klasy o kierunku humanistyczno-prawnym  wzięli udział w Europejskim Dniu Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

14.12.2022 r. uczniowie klasy 1 TB i 2 TB wzięli udział w wycieczce edukacyjnej na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.[więcej]

26.10.2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk odwiedzili Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie. [więcej]

***

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 ROK SZKOLNY 2020/2021

 ROK SZKOLNY 2019/2020

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 ROK SZKOLNY 2016/2017

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 ROK SZKOLNY 2014/2015

 ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

 ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

 ROK SZKOLNY 2009/2010

 ROK SZKOLNY 2008/2009

linki

galeria