Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu jest:

– uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych,

– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,

– kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych.

Konkurs odbędzie się 31 maja 2022 r., o godz. 10.00, w ZSP  w Chojnie.

  INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

  KARTA ZGŁOSZENIA

  REGULAMIN KONKURSU

 

***

 VI Powiatowy Konkurs Profilaktyczny [więcej]

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny [więcej]

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny [więcej]

eliminacje szkolne

III Powiatowy Konkurs Profilaktyczn [więcej]

– eliminacje szkolne

II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny [więcej]

I Powiatowy Konkurs Profilaktyczny [więcej]

***

X Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 2013 [więcej]

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 2012 [więcej]

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS 2011 [więcej]

linki

galeria