Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Sylwia Łozińska

 

         Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie jest organizowana:
1) w formie zajęć praktycznych:

– uczniowie klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia

 • u pracodawców, na podstawie umowy o pracę, zawartą między młodocianym a pracodawcą w celu przygotowania zawodowego w ramach kształcenia dualnego, wzór umowy

 • na turnusach dokształcania zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników

– uczniowie kształcący się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia

 • w pracowniach szkolnych

– uczniowie Technikum Zawodowego i Technikum Budowlanego

 • w pracowniach szkolnych

2) w formie praktyk zawodowych:
– uczniowie Technikum Zawodowego i Technikum Budowlanego

 • u pracodawców, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą.

Terminarz kursów dokształcania zawodowego na kursy II i III stopni

 Regulamin praktycznej nauki zawodu 

 Harmonogram turnusów dokształcania zawodowego teoretycznego w roku szkolnym 2020/2021:

Zaświadczenia o ocenie z zajęć praktycznych młodocianych pracowników w roku szkolnym 2021/2022

Zaświadczenie o ocenie z zajęć praktycznych u pracodawcy za II półrocze roku szkolnego 2020/2021

linki

galeria