Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Agnieszka Jabłońska

 

         Praktyczna  nauka  zawodu  jest  integralną częścią  kształcenia    zawodowego  praktycznego   i odbywa się w dualnym systemie kształcenia poprzez:

  • Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą –  Umowa wzór nr 5
  • Zawarcie umowy o praktycznej nauce zawodu  pomiędzy Dyrektorem szkoły a uczniem    – Umowa wzór nr 6

 

 Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu 

 Harmonogram turnusów dokształcania zawodowego teoretycznego w roku szkolnym 2016/2017:

 

linki

galeria