Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt „Hotel Europa” – 2006-2007 – program Leonardo da Vinci

,,Hotel Europa” – program Leonardo da Vinci rok 2007

      Minął właśnie drugi rok realizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt. “Hotel Europa”. Od czerwca do sierpnia ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas II i III Technikum Hotelarskiego odbywali praktyki w hotelach w Anglii (Sherborne) i w Niemczech (Angermünde i Kerkow). W sumie 36 uczniów miało możliwość praktykowania u zagranicznych menedżerów, z czego 20 w Niemczech, 16 w Anglii. Zanim zaczęły się praktyki, uczniom zorganizowano kilka szkoleń. Podczas ferii zimowych odbyły się kursy języka angielskiego i niemieckiego, prowadzone przez nauczycieli szkoły językowej ze Szczecina.

Uczniowie odbywający praktykę w Sherborne przez cały czas pobytu na stażu uczęszczali na lekcje angielskiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Chojna – Sherborne z Anglii. Wszyscy uczestniczyli także w prowadzonych przez specjalistów zajęciach z psychologii i pedagogiki. Podczas praktyk młodzi ludzie zdobywali doświadczenie zawodowe, poznawali styl pracy w hotelach w Anglii i Niemczech, doskonalili znajomość języków. Angielscy i niemieccy opiekunowie, pracodawcy i pracownicy hoteli stwarzali bardzo miłą atmosferę, która motywowała uczniów do pracy. Praktykanci mieszkali w hotelach lub w wynajętych mieszkaniach.

W wolnych chwilach zwiedzali okolice, poznawali kulturę krajów, w których przebywali, a także styl życia mieszkańców. Oczywiście nie obyło się bez przyjaźni z rówieśnikami, pracownikami i właścicielami hoteli. Po zakończeniu stażu dwóch uczniów odbywających praktykę w Anglii otrzymało propozycje stałej pracy, z której z pewnością skorzystają. Uczniowie, jak i ich opiekunowie, otrzymali mnóstwo pochwał za dobrą pracę i znajomość języka.

Całe przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Budżet projektu wynosi około 58 500 euro. W jego opracowaniu i realizacji współuczestniczyli: starostwo w Gryfinie, Europahaus Angermünde oraz Douzelage Sherborne. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Janusz Cezary Salamończyk – nauczyciel języka angielskiego w ZSP 2. Projekt “Hotel Europa” skończy się 30 października, a już w styczniu rozpocznie się realizacja nowego przedsięwzięcia, również w ramach programu Leonardo da Vinci pt. “Staże w europejskich hotelach”, na który ZSP 2 w Chojnie otrzyma 41 500 euro. Tym razem 24 uczniów będzie mogło odbyć staże w angielskich i niemieckich hotelach podczas najbliższych wakacji.

,,Hotel Europa” – program Leonardo da Vinci rok 2006

W ramach realizacji projektu “Hotel Europa” w czerwcu, lipcu i sierpniu 16 uczniów klas II a i II b Technikum Hotelarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie odbywało miesięczne praktyki w hotelach angielskich i niemieckich. Przyszli hotelarze – poza doskonałą okazją sprawdzenia znajomości obcych języków – poznawali również specyfikę branży hotelarskiej obu krajów. Taka możliwość odbycia bardzo atrakcyjnych praktyk w tym roku pojawiła się po raz pierwszy. – Wiedzieliśmy, że jest to niepowtarzalna szansa na podszkolenie języka, rozwinięcie umiejętności i poznanie angielskiego i niemieckiego stylu prac – mówią Katarzyna, Bernadeta i Natalia – uczestniczki praktyki.

Uczniowie mieszkali w hotelach oraz u angielskich rodzin. Po niezbyt wyczerpującej pracy była możliwość zwiedzania okolic Sherborne, Angermünde, Kerkow. Oprócz zdobywania doświadczenia i zwiedzania okolic, zawierano również przyjaźnie z rówieśnikami, pracownikami oraz właścicielami hoteli. Być może przyjaźnie te zaowocują w przyszłości pomocą w znalezieniu pracy przez absolwentów hotelarstwa właśnie w tych krajach. Dzięki temu, że całe przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Krajowej Agencji Programu Leonarda da Vinci, mogą w nim brać również udział uczniowie o nie najlepszej sytuacji materialnej. Podczas następnych wakacji kolejna 16-osobowa grupa przyszłych hotelarzy będzie miała możliwość sprawdzenia się w Anglii i Niemczech.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Janusz Salamończyk – nauczyciel języka angielskiego w ZSP 2 w Chojnie.

linki

galeria