Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt „How well you(th) know the EU?”

Projekt „How well you(th) know the EU?”

            W dniach 23 – 29.05.2014 r. w Antalyi w Turcji odbył się projekt, pt. “How well you(th) know the EU?”. W trakcie projektu młodzież z sześciu krajów: Turcji, Polski, Włoch, Estonii, Litwy oraz Holandii dyskutowała na temat obecnego kształtu Unii Europejskiej oraz jej przeszłości i przyszłości. Poruszane zagadnienia dotyczyły, m.in.: struktury organów unijnych oraz ich funkcji, procesu formowania się Unii, powstawania demokracji w krajach członkowskich, systemów parlamentarnych w poszczególnych krajach, respektowania praw człowieka w krajach członkowskich i nierespektowania praw człowieka w Turcji, szans przyszłego uczestnictwa Turcji w Unii Europejskiej oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych.

Dzięki swoim umiejętnościom językowym oraz wiedzy nt. Unii i współczesnych stosunków politycznych, młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, mających formę pracy w grupach międzykulturowych, dramy, grupowej gry planszowej, prezentacji konkretnych zagadnień politycznych, itp.

W trakcie projektu uczestnicy mieli również okazję spotkania na Uniwersytecie Międzynarodowym w Antalyi urzędnika ambasady węgierskiej w Turcji, wysłuchania przebiegu jego kariery politycznej; spotkania dziennikarki zajmującej się współczesną areną polityczną i relacjami międzynarodowymi oraz uczestnictwa w dyskusji nt. obecnego i przyszłego kształtu Unii, przyszłości Turcji. Ostatnie spotkanie odbyło się w siedzibie władz prowincji Antalyi, w której odbywał się projekt. Burmistrz prowincji opowiadał młodzieży o problemach regionu oraz planowanych rozwiązaniach, uczestnictwie młodych ludzi w życiu politycznym. Na koniec spotkania uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz regionalne pamiątki.

W trakcie pobytu Organizatorzy stworzyli również możliwość poznania kultury poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie, w trakcie wieczoru międzykulturowego, oraz możliwość poznania kultury tureckiej i zwiedzenia Antalyi wspólnie z uczestnikami projektu z Turcji w roli przewodników.

Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji na temat przygotowywania projektów unijnych, uczestniczenia w tych projektach oraz innych możliwości rozwoju, jakie obecnie oferuje Unia Europejska. Spotkanie przedstawicieli różnych krajów w trakcie projektu oraz dyskusje nt. podobieństw i różnic w funkcjonowaniu naszych państw i społeczeństw było niezwykle ciekawym, intensywnym, inspirującym i niezapomnianym doświadczeniem, a nawiązane znajomości – owocnym uwieńczeniem tygodniowej międzynarodowej współpracy.
Z ZSP Nr 1 w projekcie uczestniczyli: nauczyciel języka angielskiego mgr Joanna Gorska oraz uczniowie: Michał Chmurzyński, Justyna Stryczek, Kamila Bernadzka, Adrian Dziadas.

mgr Joanna Gorska

linki

galeria