Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt “Newton też był uczniem”

Projekt “Newton też był uczniem”

28.06.2013 r. sprawozdanie z realizacji projektu NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM w II semestrze w roku szk. 2012/2013 [więcej]

12.10.2012 r. uczniowie Szkolnego Koła Naukowego wraz z opiekunem mgr Anną Krzemińską uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [więcej]

9-14.07.2012 r. w ramach projektu “Newton też był uczniem” członkowie Szkolnego Koła Naukowego byli na obozie naukowym na UAM w Poznaniu.

Podsumowanie działań projektu w II semestrze 2011/2012 [więcej]

Realizacja  projektu  “Newton też był uczniem” –  program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego, w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 [więcej]

3.02.2012 r. członkowie Szkolnego Koła Naukowego  w ramach projektu “Newton też był uczniem” wzięli udział w warsztatach na Wydziale Biologii UAM. [więcej]

25.11.2011 r. odbyły się pierwsze w tym  roku warsztaty na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu w ramach projektu “Newton też był uczniem”. [więcej]

20.10.2011 r.  uczniowie należący do Szkolnego Koła Naukowego realizują drugi rok projektu “Newton też był uczniem” koordynowanego przez UAM w Poznaniu. [więcej]

4-8.07.2011 r. członkowie Szkolnego Koła Naukowego w ramach projektu “Newton też był uczniem” uczestniczyli w warsztatach letnich pn. “Jestem naukowcem” na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. [więcej]

4.04.2011 r. w ramach projektu “Newton też był uczniem” członkowie Szkolnego Koła Naukowego uczestniczą w  ćwiczeniach, wykładach prowadzonych w szkole przez wykładowców z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  w Poznaniu oraz wyjeżdżają na zajęcia  do Poznania. [więcej]

1.04.2011 r. członkowie Szkolnego Koła Naukowego uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [więcej]

11.03.2011 r. członkowie szkolnego Koła Naukowego uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu w ramach projektu “Newton też był Uczniem”. [więcej]

12.01.2011 r. – harmonogram zajęć [więcej]

18.11.2010 r. – odbyły się zajęcia prowadzone przez wykładowcę z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w ramach projektu “Newton też był uczniem” [więcej]

18.11.2010 r. – harmonogram zajęć [więcej]

19.10.2010 r. – „Newton też był uczniem” – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego. [więcej]

linki

galeria