Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych”, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 Działania w ramach projektu [tutaj]

 Opis działań w ramach projektu [tutaj]

 Opis działań w ramach projektu [tutaj]

 Nowe pracownie: 
Zrealizowany został II etap projektu. Zakupiono wyposażenie do pracowni komputerowej i budowlanej oraz frezarkę i strugarkę do pracowni stolarskiej, której powstanie zaplanowane jest na rok 2012. Pracownie oddane będą do użytku młodzieży w marcu 2011 r.

GALERIA

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        PYTANIA I ODPOWIEDZI [tutaj]

        PYTANIA I ODPOWIEDZI [tutaj]

 OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

 MODYFIKACJA SIWZ

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki

 Załącznik nr 1 do SIWZ

 Załącznik nr 2 do SIWZ

 Załącznik nr 3 do SIWZ

 Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

 

 

 

***

 PYTANIA I ODPOWIEDZI [tutaj]

 PYTANIA I ODPOWIEDZI [tutaj]

 OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załączniki:

 Załącznik Nr 1 do SIWZ 2 [tutaj]

 Załącznik Nr 2 wyposażenie pracowni stolarskiej [tutaj]

 Załącznik nr 3 do SIWZ 2 [tutaj]

 Załącznik nr 4 do SIWZ 2 [tutaj]

 Załącznik nr 5 do SIWZ 2 [tutaj]

***

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [tutaj]

 PYTANIA I ODPOWIEDZI [tutaj]

 OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

***

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załączniki (zapisane w formacie .pdf ):

 Formularz ofertowy wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ [tutaj]

 Przedmiot Zamówienia- szczegółowa wycena – Załącznik Nr 2 do SWIZ:

 Część 1 – Wyposażenie pracowni budowlanej [tutaj]

 Część 2 – Wyposażenie pracowni komputerowej [tutaj]

 Część 3 – Wyposażenie pracowni stolarskiej [tutaj]

 Oświadczenie – Załącznik Nr 3 do SIWZ [tutaj]

 Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – Załącznik Nr 4 do SIWZ [tutaj]

 Umowa – Załącznik Nr 5 do SIWZ [tutaj]

linki

galeria