Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt Staże gastronomów – 2011-2012 program Leonardo da Vinci

Projekt “Staże gastronomów” – 2011-2012
– program Leonardo da Vinci

 1-29. 07.2012 r. uczniowie Technikum zawodowego w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych odbywają praktyki zawodowe w restauracjach w Anglii i na Malcie. [więcej]

 8.02.2012 r. Komisja  rekrutacyjna podała wyniki rekrutacji do udziału w projekcie “Staże gastronomów” i odbycia stażu  w Anglii i na Malcie w roku 2012 [więcej]

 31.01.2012 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ogłosił nabór uczniów klas II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych na staże w restauracjach w Anglii i na Malcie w ramach projektu “Staże gastronomów” z programu Leonardo da Vinci. [więcej]

 31.07.-28.08.2011 r. w ramach projektu  “Staże gastronomów”  z programu “Leonardo da Vinci”  uczniowie TZ w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych odbywali praktyki w Sherborne w Anglii[więcej]

 31.07.-28.08.2011 r. w ramach projektu  “Staże gastronomów”  z programu “Leonardo da Vinci”  uczniowie TZ w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych odbywali praktyki w Marsaskali na Malcie. [więcej]

 Wyniki rekrutacji do udziału w stażach w ramach projektu “Staże gastronomów[więcej]

 Projekt “Staże gastronomów” [więcej]

 Zatwierdzenie projektu “Staże gastronomów” [więcej]

linki

galeria