Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt „Staże w europejskich hotelach” – 2008 – program Leonardo da Vinci.

„Staże w europejskich hotelach”
program Leonardo da Vinci

    To już trzeci rok realizacji programu Leonardo da Vinci pod nazwą ,,Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie. Uczniowie klas Technikum Hotelarskiego odbywali staż w zagranicznych hotelach: w Anglii- Sherbone oraz w Niemczech- Argemünde, Kerkow i Berlin. Na praktykę wyjechało wraz z opiekunami 24 uczniów, w tym 16 uczniów do Niemiec i 8 do Anglii.
W szkole odbywały się rekrutacje (przeprowadzone przez Pana Janusza Salamończyka- nauczyciela języka angielskiego oraz Pana Manietę- nauczyciela języka niemieckiego) polegające na wyborze uczniów z najlepszą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.
Przed praktykami, w czasie ferii zimowych,  uczniowie uczęszczali na kursy językowe, prowadzone przez nauczycieli szkoły językowej ze Szczecina.


Praktyka w hotelu Eastbury w Sherborne

    Podczas pobytu w miasteczku Sherbone w Anglii praktykanci uczęszczali na  lekcje języka angielskiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Chojna- Sherbone. W trakcie praktyk młodzież rozwijała swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy w hotelu. Praktyka uczniów technikum hotelarskiego odbywana była w następujących częściach: gastronomicznej, recepcyjnej, administracyjno- gospodarczej oraz mieszkalnej. W części gastronomicznej uczniowie uczyli się przede wszystkim jak  przywitać gości, zaproponować miejsce, przyjąć zamówienia. W części recepcyjnej uczniowie zapoznali się z dokumentacją hotelu związaną z zameldowaniem i wymeldowaniem gości. W dziale administracyjno- gospodarczym uczniowie zapoznali się z zasadami przyjęcia i zwolnienia pracownika.


Uczestnicy stażu z opiekunem w Anglii podczas wyjazdu do Stourhead

     W wolnych chwilach poszerzali swoją wiedzę związaną z krajem, w którym przebywali, zwiedzali  okolice, doskonalili znajomość języka, a także zawierali nowe znajomości.
Praktykanci mieli bardzo dobre warunki mieszkaniowe. Mieszkali w hotelach, w których odbywali staż lub w wynajętych mieszkaniach. Pracodawcy byli bardzo zadowoleni z polskiej młodzieży. Uczniowie wykazali się dużą pracowitością, sumiennością, zaangażowaniem, doświadczeniem zawodowym, a także dobrą znajomością języka. Młodzież bardzo miło wspomina odbytą praktykę.

linki

galeria