Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

PREZYDIUM

Przewodniczący –Wąchała Aldona

Wiceprzewodniczący – Polek-Bakalarczyk Marzena

Sekretarz – Bukowska Maria

Skarbnik – Jaz Iwona

Członek – Kałużyński Łukasz

Przedstawiciele klas:

Lucyna Ziembowska
Dorota Wiatrowska
Marzena Polek-Bakalarczyk
Łukasz Kałużyński
Ewa Koba
Beata Rzeszowska
Agnieszka Sztubecka
Beata Balbuza
Elżbieta Lach
Barbara Sienkiewicz
Justyna Ziółkowska
Grażyna Andrzejewska
Iwona Jaz
Maria Bukowska
Stanisława Wojtczak
Władysław Kornalewicz
Róża Pawłowska
Małgorzata Nagaj
Aldona Wąchała
Barbara Wolska

 Regulamin Rady Rodziców  

linki

galeria