Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Ratujmy i uczmy ratować

„Ratujmy i uczmy ratować”

Program nauki udzielania pierwszej pomocy

Uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie to placówka, która od wielu lat kształci kolejne pokolenia młodzieży. Jest miejscem, które ma swoje tradycje w szkoleniu młodzieży z  zakresu pierwszej pomocy. Od wielu lat szkoli nowych uczniów, którzy doskonalą umiejętności ratownicze, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, jak i uczniami innych placówek, z którymi szkoła współpracuje.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej, w postaci programu, jest  usystematyzowaniem działań Szkolnej Grupy WOPR, wprowadzeniem nowych, atrakcyjnych tematów, poszerzaniem wiedzy oraz doskonaleniem własnych umiejętności. Program umożliwia młodzieży zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności, które z roku na rok ulegają zmianom i aktualizacjom. Ciężka praca i systematyczne szkolenia zaowocują rozwojem Szkolnej Grupy WOPR, mającej odpowiednią wiedzę i umiejętności do udzielania pierwszej pomocy. Realizacja innowacji wzmocni wiarę uczniów we własne możliwości, rozwinie umiejętności współdziałania z ludźmi oraz nauczy dzielić się zdobytą wiedzą i  doświadczeniem z innymi osobami. Zapewni również większe bezpieczeństwo w szkole oraz  w każdym innym miejscu, gdzie wymagana będzie interwencja medyczna.

  Po co jest ten program? 

Wprowadzenie innowacji programowo-organizacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie jest odpowiedzią na potrzebę udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Świadomość niesienia pomocy jest  bardzo ważna już od najmłodszych lat życia. Szkolenie młodzieży w tej dziedzinie zwiększy zarówno poczucie bezpieczeństwa w szkole, jak również umożliwi dzielenie się  zdobytą wiedzą i doświadczeniem z przyszłym pokoleniem.

  Dla kogo? 

Innowacja „Ratujmy i uczmy ratować” jest ofertą dla uczniów zainteresowanych udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej i doskonaleniem wiedzy z danej dziedziny. Nowatorskie rozwiązania, programowe i organizacyjne, obejmują cykliczne spotkania ze  szkolną Grupą WOPR w celu realizacji poszczególnych tematów zawartych w programie.

  Jakie korzyści niesie udział w programie? 

Udział w programie rozwija u uczniów:

 1. odporność na stres,
 2. umiejętność pracy w grupie,
 3. otwartość,
 4. asertywność,
 5. obowiązkowość,
 6. odpowiedzialność,
 7. zwiększenie wiary we własne możliwości,
 8. umiejętność zachowania się w stresujących sytuacjach,
 9. umiejętność podejmowania decyzji ratujących życie ludzkie.

 

  Cele ogólne programu? 

 • poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSP w Chojnie,
 • przygotowanie do uzyskania stopni ratowniczych,
 • możliwość podjęcia pracy w jako Ratownik WOPR,
 • samorealizacja,
 • nabycie umiejętności współpracy w grupie,
 • uświadomienie roli, jaką będą pełnili w przyszłości.

 

Działania w roku szkolnym 2022/2023

20.12.2022 r. spotkanie członków Szkolnej Grupy WOPR z opiekunem oraz omówienie dotychczasowych działań. [więcej]

7.12.2022 r. pokaz ratownictwa Szkolnej Grupy WOPR podczas VII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. [więcej]

 – 17.11.2022 r. pokaz ratowniczy szkolnej Grupy WOPR w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w  Chojnie. [więcej]

 

linki

galeria