Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Samorząd uczniowski 2017/2018

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca –  Julia Sawicka, kl. III abd

Wiceprzewodnicząca – Maciej Ogonowski, kl. IV TB

Sekretarz – Justyna Jaz, kl. IV TŻ

Gazetka SU – Aleksandra Lizurej, Bartłomiej Szpilski

Przemówienia na apelach – Julia Sawicka

Osoba odpowiedzialna za togi –  Maciej Ogonowski

Osoba przy podawaniu nagród na akademiach – Aleksandra Lizurej, Karolina Herman

Asysta dyrekcji na akademiach – Kinga Hrycaj, Karolina Herman

Prowadzenie apeli – Maciej Ogonowski

Pomoc przy organizacji –  Mateusz Barczyk, Luca Muscas, Bartosz Matysiak

Artykuły do gazetki szkolnej Wióry – Justyna Jaz

Organizacja zebrań – Julia Sawicka

Protokołowanie zebrań – Justyna Jaz

Liczenie punktów do Super Klasy –  Mateusz Barczyk

Losowanie szczęśliwego numerka – Kinga Hrycaj

Kontakt z Dyrekcją – Julia Sawicka

Osoba odpowiedzialna za zakupy  – Bartosz Matysiak, Luca Muscas

Robienie zdjęć na akademiach – Karolina Herman

Opiekun SU: mgr Leszek Lejman

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

DZIAŁALNOŚĆ w roku szk. 2017/2018

 9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

 27.10.2017 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Znicz 2017”.

 2.10.2017 r. wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

linki

galeria