Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca –  Justyna Leszczyńska, kl. III d LO

Wiceprzewodnicząca – Jagoda Rzeszowska, kl. III c LO

Sekretarz – Mikołaj Gładkowski, kl. IV TŻ

Gazetka SU – Julia Sawicka, Maciek Ogonowski

Promocja szkoły – Katarzyna Grabowicz, Kinga Hrycaj, Jagoda Rzeszowska,
Justyna Leszczyńska, Mikołaj Gładkowski, Justyna Jaz

Zdjęcia – Julia Sawicka, Mikołaj Gładkowski

Liczenie punktów do konkursu Super klasa – Justyna Jaz, Bartłomiej Drapaluk

Losowanie szczęśliwego numerka – Mikołaj Gładkowski

Artykuły do gazetki szkolnej Wióry – Justyna Jaz

Ogłoszenia i sprawozdania na stronie internetowej szkoły – Justyna Jaz

Skarbnik – Michalina Gumińska

Opiekun SU: mgr Leszek Lejman

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

DZIAŁALNOŚĆ w roku szk. 2017/2018

 9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

 27.10.2017 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Znicz 2017”.

 2.10.2017 r. wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

***

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2013/2014

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2012/2013

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2011/2012

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2010/2011

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2009/2010

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2008/2009

linki

galeria