Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

SU 2010-2011

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Anita Górska

Wiceprzewodnicząca – Anna Skarżyńska

Sekretarz – Katarzyna Mroczek

Osoby odpowiedzialne za rejony:

Łukasz Słowik
Marcin Błoniarczyk
Ogłoszenia SU (szczęśliwy numerek):

Barbara Mroczek

Gazetka SU:

Natalia Szymańska
Kinga Kuchciak

Dokumentacja i promocja szkoły:

Klaudia Czuchrowska
Julita Owczarek
Mariusz Bała
Kinga Konowalska
Patrycja Kozłowska

Członkowie:

Kamila Kołodziejczyk
Krystian Kuzio
Paweł Serafiński
Klaudia Cieślak

Opiekunowie SU:   mgr Agata Motyl,  mgr Emilia Skrzypa


Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2010/2011 

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego 

DZIAŁALNOŚĆ

 21.03.2011 – obchodzono I Dzień Wiosny

linki

galeria