Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

SU 2011-2012

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Anita Górska

Wiceprzewodnicząca – Mateusz Leszczyński

Sekretarz -Natalia Szymańska

Osoby odpowiedzialne za rejony:

Tomasz Pociej
Łukasz Koźlik

Ogłoszenia SU (szczęśliwy numerek):

Maria Koladyńska
Paulina Zazulak

Gazetka SU:

Natalia Szymańska
Kinga Kuchciak

Dokumentacja i promocja szkoły:

Kinga Konowalska
Patrycja Kozłowska
Kinga Kuchciak

Prowadzenie apeli:

Anita Górska,
Mateusz Leszczyński
Członkowie:

Pamela Krawiec
Maciej Szajnowski

Opiekunowie SU: mgr Agata Motyl, mgr Emilia Skrzypa


fot. Ewangarda – www.ewangarda.pl


Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2011/2012 

DZIAŁALNOŚĆ

 4.04.2012 r.  Samorząd Uczniowski przeprowadził szkolny konkurs na najładniejszą, wielkanocną pisankę.

 22.12.2012 r. odbył się konkurs  na „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”.

 6.12.2011 r. na specjalne zaproszenie Samorządu Uczniowskiego szkołę odwiedził Mikołaj.

 Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

linki

galeria