Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Sukcesy uczniów 2016/2017

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Rok 2016/2017

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

29 kwietnia 2017 roku uczennica naszej szkoły Aleksandra Leddin z klasy 2d została laureatką IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego. Po dwóch etapach, pisemnym i ustnym, Aleksandra zajęła ostatecznie III miejsce.
W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, którego organizatorem jest ZCDN, a patronuje Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

***

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, wręczenie medalu „Młody Bohater”

     20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym stypendia przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Ida Rumbuć z kl. 2 TH, Wiktor Hadała z  kl.  2b, Jan Drozdowicz z kl. 2 TB. [więcej]

***

Etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”

    2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu jest  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących w budownictwie. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Drozdowicz, Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy II TB oraz Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy II MZ. [więcej]

***

IV Edycja Konkursu Historyczno – Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA

    6 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno – Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA organizowanego przez  Fundację Ostoja przy Wiśle. Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a  także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu „Pamięć nieustająca” jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto podkreślenie znaczenia Małych Ojczyzn i  lokalnych bohaterów, zainteresowanie historią współczesną Polski, podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości.
Uczennica naszej szkoły, Kornelia Gil, została laureatką w konkursie literackim za  pracę „Żale do Boga”, która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów”. Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii. [więcej]

 

***

Stypendium Rady Powiatu oraz wyniki rywalizacji sportowej szkół

     Dnia 27 października 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, podczas XXI sesji Rady Powiatu w Sali konferencyjnej, miało miejsce uroczyste wręczenie stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Siedemnaścioro młodych ludzi, w tym siedmioro z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymało stypendia w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i bardzo dobre zachowanie lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych. Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń. [więcej]

***

Konkurs historyczno – literacki

     13 października 2016 roku w Dziale Pomorzoznawczym Książnicy Pomorskiej ogłoszono wyniki konkursu historyczno – literackiego „Pamięć miejsc i ludzi” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, organizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską im.  Stanisława Staszica w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Laureatką drugiego miejsca została Nikola Michałek, uczennica klasy II TH, autorka reportażu historyczno – literackiego, pt. Losy Pana Franciszka. [więcej]

 

 

***

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008

 Osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007

linki

galeria