Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Super Klasa

SUPER KLASA

Konkurs na “SUPER KLASĘ” organizowany jest w naszej szkole od 2006 roku.

 

Tytuł “Super Klasy” w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:

 • w LO klasa 2d, wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk
 • w TZ – klasa 1TI w zawodzie technik informatyk, wychowawca mgr Kamila Góra

 • w BS – klasa 2PDW,  wychowawca mgr  Dorota Szwiec

***

Tytuł SUPER KLASY otrzymały:

– w roku szkolnym 2018/2019

 • w LO – klasa II bd, wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk [zdjęcie]
 • w TZ – klasa III TZ wychowawca mgr Katarzyna Mickiewicz-Bindas [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa II WZ wychowawca mgr  Joanna Rogacewicz [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2017/2018

 • w LO – klasa IIabd wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk [zdjęcie]
 • w TZ – klasa I TH/TŻ wychowawca mgr  Izabela Barylska [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa I WZ wychowawca mgr Rafał Kaliciak [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2016/2017

 • w LO – klasa IIabd wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz [zdjęcie]
 • w TZ – klasa I TH/TŻ wychowawca mgr  Katarzyna Mickiewicz-Bindas [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa III WZ wychowawca mgr Barbara Zubala [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2015/2016

 • w LO – klasa Ic wychowawca mgr Marek Łągiewczyk [zdjęcie]
 • w TZ – klasa III TI/TB wychowawca mgr Kamila Góra [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa III WZ wychowawca mgr Rafał Kaliciak [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2014/2015

 • w LO – klasa IIb wychowawca Anna Krzemińska [zdjęcie]
 • w TZ – klasa II TI/TB wychowawca Kamila Góra [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa II WZ wychowawca Aleksander Lizak [zdjęcie]

– roku szkolnym 2013/2014

 • w LO – klasa Ia wychowawca Edyta Krupa-Nadolny [zdjęcie]
 • w TZ – klasa I TH/TŻiUG wychowawca Bianka Małysz-Lewandowska [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa MPS, MZiRWwB, S wychowawca Rafał Kaliciak [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2012/2013

 • w LO – klasa Ib wychowawca Krzysztof Pośniak [zdjęcie]
 • w TZ – klasa IH/I wychowawca Leszek Lejman [zdjęcie]
 • w ZSZ –klasa I MPS wychowawca Krzysztof Pawlaczyk [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2011/2012

 • w LO – klasa Ib wychowawca Edyta Daszkiewicz [zdjęcie]
 • w TZ – klasa IH/G wychowawca Katarzyna Mickiewicz-Bindas [zdjęcie]
 • w ZSZ –klasa I WZ wychowawca Agnieszka Jabłońska [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2010/2011

 • w LO – klasa Ib wychowawca Anna Krzemińska[zdjęcie]
 • w TZ – klasa III TOUG wychowawca Janusz Rusak [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa MPS/2WZ B wychowawca Monika Mucha [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2009/2010:

 • w LO – klasa I b wychowawca Barbara Dybczak [zdjęcie]
 • w TZ  – klasa II TB wychowawca Agata Motyl [zdjęcie]
 • ZSZ – klasa I T/W wychowawca Norbert Oleśków [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2008/2009:

 • w LO – klasa II d wychowawca: Anna Krzemińska [zdjęcie]
 • w TZ – klasa III TB wychowawca: Marek Łągiewczyk [zdjęcie]
 • w ZSZ – klasa I MPS wychowawca: Edyta Daszkiewicz [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2007/2008, klasa Id wychowawca: Anna Krzemińska [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2006/2007, klasa IId wychowawca: Adriana Salamończyk [zdjęcie]

– w roku szkolnym 2005/2006, klasa Id wychowawca: Adriana Salamończyk [zdjęcie]

***

Kryteria rywalizacji klas o tytuł “Super Klasy”:

– frekwencja klasy,

– średnia ocen klasy,

– średnia ocena zachowania klasy,

– aktywność – wg załacznika Karta oceny klasy,

– udział w przedsięwzięciach organizowanych wg planu przez Samorząd Uczniowski

– własna inicjatywa społeczna

 

 Regulamin konkursu o tytuł “Super Klasy”

linki

galeria