Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi i Koło PCK

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi i Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

     Szkolny Klub HDK działa w szkole od 8 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy dotyczące naszego społeczeństwa. Działalność klubu jest zgodna z celami Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego  ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność,  zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie,  życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę na wykorzystanie
w nich tkwiącego potencjału czynienia dobra w  działaniach na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.
Podstawowym celem działania Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest:

 1. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Corocznie organizowane są cykliczne wyjazdy (około sześć w roku szkolnym)  do Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
 2.  Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi. Prowadzone są spotkania rekrutacyjne, organizacyjne i informacyjne dotyczące działalności klubu.
 3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Szkolnego  Klubu HDK. Od dwóch lat organizowany jest przyjazd mobilnego punktu poboru krwi do naszej szkoły. Podczas takich akcji cenną pomocą jest udział Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie polegającą na prowadzeniu profilaktyki pomocy przedmedycznej.
 4. Wcielanie w życie zasad  Honorowego Dawcy Krwi. Każdy dawca krwi zdrowo się odżywia, prowadzi aktywny tryb życia, nie nadużywa alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych, poddaje się profilaktycznym badaniom, unika ryzykownych zachowań.
 5. Popularyzowanie zasad działania Honorowego Krwiodawstwa. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
 6. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby. Odpowiadamy na apele  poboru krwi np.: brak rzadkiej grupy krwi, z okazji Marszu dla Życia, apele dotyczyły również oddawania krwi dla Julii –  gimnazjalistki ze Szczecina dla zabezpieczenia skomplikowanej operacji chirurgicznej ratującej życie.
 7. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa. Udzielamy pomocy przy organizacji akcji poboru krwi wspólnie z Inter Marche i ZZPCK ze Szczecina
 8. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 9. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania  wyróżnień członkom klubu.
 10. Współpraca Szkolnego Klubu Honorowych Dawców  Krwi z  Klubem Wolontariusza – wspólne odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
  w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekun: mgr Aleksander Lizak

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolny Koło PCK  w szkole od wielu lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy dotyczące naszego społeczeństwa. Działalność koła jest zgodna z celami Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego  ZSP w Chojnie.
Podstawowym celem pracy Szkolnego Koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym  i lokalnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Cel ten realizowany jest przez następujące działania:

 1. Pomoc ludziom potrzebującym. Zbiórka pieniędzy na pomoc doraźną dla rodziny byłej uczennicy naszej szkoły, którym spalił się dom.
 2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.
 3. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób (chorych i ubogich). Pomoc akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia – mieszkańca powiatu gryfińskiego.
  W Lubiechowie Dolnym, Cedyni i Osinowie Dolnym odbyła się akcja organizowana przez  Fundację Dawców Komórek Macierzystych Szpiku mająca na celu rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. Nasi uczniowie skupieni
  w Szkolnym Kole PCK oraz Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi: uczestniczyli w akcji, rejestrując potencjalnych dawców szpiku. Udzielali pomocy
  w wypełnianiu formularza z danymi osobowymi, informowali o sposobach pobrania szpiku, pomoc przy oddaniu wymazu. Akcja ta zorganizowana była dla pana Piotra Misiury, który jest wieloletnim nauczycielem fizyki, informatyki i matematyki
  w szkole w Cedyni. Akcja przebiegła pomyślnie. Ponad 300 osób zarejestrowało się aby zostać potencjalnym dawcą szpiku.
 4. Pomoc ludziom dotkniętym wypadkami losowymi. Zbiórka pieniędzy dla naszego ucznia, któremu spalił się dom. Zebrano 530 zł.
 5. Pomoc doraźna poprzez uczestnictwo w zbiórkach np. żywności, odzieży, książek, zabawek. Odpowiadamy na apel OPS w Chojnie i organizujemy zbiórkę środków czystości pod hasłem „Czysty Aniołek”. Zebrane środki przekazano do chojeńskiego OPS-u.
 6. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
  w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej. Wspólnie z Młodzieżową Grupą WOPR przy ZSP w Chojnie prowadzone są pokazy ratownictwa przedmedycznego.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej. Prowadzone są zajęcia o tej tematyce. Młodzież współorganizuje w szkole Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia. Dzień bez papierosa i inne działania ujęte w planie pracy szkoły.
 8. Profilaktyka chorób. We współpracy z pielęgniarką szkolną prowadzone są prelekcje profilaktyczne dotyczące chorób zakaźnych i nowotworowych.
 9. Udział w konkursach, festynach, turniejach, olimpiadach i akademiach organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd PCK. Od wielu lat nasi uczniowie z sukcesem biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, trzykrotnie zajęli trzecie miejsca i raz drugie na szczeblu wojewódzkim.

Szkolne Koło PCK na ręce opiekuna zostało uhonorowane przez Zarząd Główny PCK brązowym medalem IV stopnia.

Opiekun: Aleksander Lizak

OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I SZKOLNEGO KOŁA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA:

mgr Aleksander Lizak

Lista osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża działającego w ZSP w Chojnie w roku szkolnym 2021/2022

 1. Kinga Woźniak 2d
 2. Zuzanna Biel 2d
 3. Martyna Maceluch 2d
 4. Aurelia Miłosz 2d
 5. Fabian Cebula 2d
 6. Maciej Koster 3 BI g
 7. Magdalena Wardęga 3HŻg
 8. Agata Dorżynkiewicz 3 HŻg
 9. Marta Tracz 1d
 10. Hanna Grabczak 1d
 11. Hanna Bohdanowicz 1d
 12. Emilia Con 1d
 13. Natalia Solecka 1d
 14. Martyna Szczepankiewicz 1d
 15. Amelia Przybylska 1d
 16. Oliwia Junikiewicz 1PDW
 17. Paulina Dereń 1PDW
 18. Emilia Mucha 1 PDW
 19. Gabriel Łazarow 1 PDW

Lista osób należąca do  Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża działającego w ZSP w Chojnie w roku szkolnym 2021/2022

 1. Kacper Góra 1 TI
 2. Maja Maćkowycz 1 TB
 3. Adrian Linkiewicz 1TB
 4. Oliwia Bączek 1TB
 5. Dominika Chorąży 1 HŻ
 6. Grzegorz Grempka 1HŻ
 7. Kacper Henryk Walczak 1abc
 8. Karol Wiesław Firląg 1abc
 9. Amelia Maria Laskowska 1abc
 10. Aleksandra Oczyńska 1abc
 11. Kacper Waś 1abc
 12. Gracjan Wołotkiewicz 1abc
 13. Wojciech Maciej Koliński 1abc
 14. Filip Mucha 1MM
 15. Filip Andrzej Grabczak 1MM
 16. Eryk Raczyński 1MM
 17. Jakub Głębocki 1MM
 18. Martyna Wojciechowska 2 HŻ
 19. Bartosz Kaczmarek 3acp
 20. Sandra Gutowska 2ac
 21. Piotr Podniesiński 2ac
 22. Wiktoria Romanowicz 3 abd

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

Działalność w roku szk. 2021/2022

Dyplom konkursu o Tarczę Szkoły z Życiem

 11.04.2022 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „#Komórkomania”.

***

 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

linki

galeria