Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 2016/2017

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 2016/2017

     Szkolny Klub Wolontariusza działa w szkole od 12 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby zetknąć młodzież z różnymi problemami dotyczącymi naszego społeczeństwa, w celu pokonywania barier mentalnych.

Działalność klubu jest związana z celami Programu wychowawczego ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i cnoty zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę działania na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.

Pomoc ubogim, słabszym, bezbronnym, wyzwala w młodym człowieku wrażliwość, bezinteresowność i otwartość na problemy innych. Zmierzenie się z systematyczna pracą w wolnym czasie, za którą nie dostaje się wynagrodzenia, rodzi nie tylko postawę odpowiedzialności, ale uczy również świata wartości duchowych, kształtuje w młodym człowieku przekonanie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Do głównych celów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza należą:
–   kształtowanie postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, otwartości;
– pokonywanie barier mentalnych przez doświadczanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, chorą, samotną, ubogą, bezdomną, doświadczoną przez los;
–   uczenie bezinteresownej pomocy, systematyczności, obowiązkowości;
–   kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
–  integracja rozumiana jako nawiązanie przyjaznych interakcji w środowisku  społecznym.

     W ramach pracy wolontariatu współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Trzcińsku – Zdroju:
– wizyty mikołajkowe powiązane z przekazywaniem świątecznych darów – słodyczy, środków higieny osobistej i czystości, które zbierane są dzięki wsparciu Samorządu Uczniowskiego;
– integracyjne zabawy karnawałowe;
– obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – wolontariusze przygotowują zabawy, konkursy z drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:
–  organizowanie uroczystych urodzin zaprzyjaźnionych pensjonariuszy z muzyką i własnoręcznie przygotowanym słodkim poczęstunkiem;
–  wizyty bożonarodzeniowe, podczas których przekazywane są stroiki i własnoręcznie przygotowane karty świąteczne;
–  wizyty walentynkowe oraz związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
– świąteczne wizyty wielkanocne z podarunkami i własnoręcznie przygotowanymi palmami, pisankami i kartkami świątecznymi;
–  wizyty indywidualne pełnoletnich uczniów, które wynikają z nawiązania bliższych kontaktów części podopiecznych DPS z wolontariuszami.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Wspólnota Sant’Egidio:
– współorganizowanie Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się corocznie w Szczecinie, w drugi dzień świąt, 26. grudnia (wolontariuszki wraz z opiekunką SKW, Katarzyną Mickiewicz – Bindas pomagają w obsłudze tej uroczystości; wolontariusze oraz nauczyciele przygotowują paczki zawierające ciepłą odzież, artykuły spożywcze i przydatne bezdomnym rzeczy – są one przekazywane potrzebującym na zakończenie uroczystego obiadu).
– coroczne uczestniczenie w organizowanym przez Caritas Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, podczas którego wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa wymieniają się  doświadczeniami, nabywają wiedzę na temat pracy wolontaryjnej, podnoszą kwalifikacje i zyskują motywację do dalszego działania.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie:
– pomoc w zorganizowaniu corocznego święta – Dnia Gogności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5. maja): wspólny marsz ulicami miasta, obsługa uczestników uroczystości, uczestniczenie w zabawie integracyjnej, porządkowanie miejsca zabawy;
– pomoc w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych, zgodnie z planem pracy ŚDS.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie:
– aktywne uczestnictwo w akcji “Podziel sie posiłkiem”,
– pomoc w organizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy – obsługa gości, porządkowanie miejsca spotkania.

7. Towarzystwo Nasz Dom:
– uczestnictwo w akcji “Góra grosza” – zbieranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia – mieszkańca powiatu gryfińskiego; wyniku przeprowadzonej w szkole akcji przekazano na konto chłopca 1200 zł.

9. Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Klubem Honorowych Dawców Krwi:
– wspólnie odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekunowie: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas, ks. Wojciech Koladyński

OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:

Katarzyna Mickiewicz Bindas
ks. Wojciech Koladyński

CZŁONKOWIE:

1. Alicja Będzak
2. Magdalena Purczyńska
3. Nikoletta Chełstowska
4. Justyna Leszczyńska
5. Michalina Gumińska
6. Hanna Babiarz
7. Agata Kowalska
8. Dawid Kukurowski
9. Szymon Żelichowski
10. Dominik Bindas
11. Justyna Zygmunt
12. Wiktoria Szpek
13. Klaudia Matuszczyk
14. Natalia Wasążnik
15. Paulina Sawko
16. Sara Tracz
17. Anna Wójtowicz
18. Jakub Trzop
19. Aleksandra Ignaczak
20. Dominika Hreczyńska
21. Jakub Poważa
22. Anita Ścierko
23. Sandra Andrzejewska
24. Tomasz Czarnota
25. Dawid Majcher
26. Szymon Warkowski
27. Paweł Mońka

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2016/2017

Prezentacja Szkolnego Klubu Wolontariusza

19 – 21.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu.

12.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzcińsku – Zdroju.

6.04.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

10.03.2017 r. z okazji Dnia Kobiet członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

26.12.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

16.12.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

5.12.2016 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

28.11. – 9.12.2016 r. uczestniczyliśmy w akcji „Góra Grosza”.

14.11.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

14.10.2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

linki

galeria